Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
510646 ZP-4/2021 Zimowe utrzymanie wyznaczonych dróg lokalno miejskich na terenie Miasta Będzina w okresie od 15 października 2021r do 15 kwietnia 2022r. Karolina Smolnicka 2021-09-30 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
510203 ZO-9/2021 Dostawa prasokontenera na odpady suche - papier. Alicja Setecka 2021-09-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
507658 ZO-8/2021 Dostawa pojemników na odpady komunalne. Alicja Setecka 2021-09-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
506954 ZO-7/2021 Dostawa rębaka do rozdrabniania gałęzi. Alicja Setecka 2021-09-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
503593 ZP-3/2021 Dostawa nowego pojazdu typu śmieciarka na podwoziu trzyosiowym Karolina Smolnicka 2021-09-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
504590 ZO-6/2021 Odbiór odpadów ze zbiorników bezodpływowych (szamba) z terenu bazy Spółki przy ulicy Paryskiej 11. Alicja Setecka 2021-09-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
490284 ZP-2/2021 Zakup koparko - ładowarki Karolina Smolnicka 2021-08-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
464319 ZO-4/2021 Remont cząstkowy nawierzchni mineralno-asfaltowej grysami i emulsją kationową za pomocą remontera. Alicja Setecka 2021-06-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
461730 ZO-3/2021 Najem długoterminowy pojazdu ciężarowego do 3,5 t DMC zasilanego gazem ziemnym (CNG). Alicja Setecka 2021-05-28 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
461363 ZO-1/2021 Remont cząstkowy nawierzchni mineralno-asfaltowej grysami i emulsją kationową za pomocą remontera. Alicja Setecka 2021-05-26 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
455643 ZO-2/2021 Sukcesywny zakup mieszanek mineralno-asfaltowych. Alicja Setecka 2021-05-18 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
432320 ZR-2/II/2021 Dostawa tonerów i tuszy. Alicja Setecka 2021-03-08 13:23:08 Zapytanie ofertowe Supply Go to