Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
718249 INS/TZ/ZO-4/2022 Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych Monika Próchniak 2023-01-30 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
719973 INS/TWR/ZO-4/2023 Dostawa środków czystości na potrzeby Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych. Katarzyna Kuszyk 2023-02-03 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
716960 INS/TW-1/2023 Przebudowa części hali H-80 zaplecza dla instalacji badawczych ekstrakcji surowców roślinnych w ramach zadania inwestycyjnego „Infrastruktura badawcza do uszlachetniania ekstraktów” Katarzyna Kuszyk 2023-02-07 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
715908 INS/TI/ZO-3/2023 Sprzedaż licencji na oprogramowanie NACVIEW wraz z wdrożeniem oraz szkoleniem Katarzyna Kuszyk 2023-01-25 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
712661 INS/NIB/ZO-2/2023 Dostawę odzieży roboczej, rękawic oraz środków czystości na potrzeby Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych. Monika Próchniak 2023-01-13 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
704242 INS/NIB/ZO-17/2022 Dostawa odzieży roboczej, rękawic oraz środków czystości na potrzeby Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych. Monika Próchniak 2022-12-19 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
690726 INS/BPC-34/2022 Dostawa tlenku glinu prażonego w ilości 72 000kg Katarzyna Kuszyk 2022-11-25 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
686637 INS/BPC-32/2022 Dostawa fabrycznie nowej tabletkarki rotacyjnej do tabletkowania proszków i granulatów ceramicznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu Katarzyna Kuszyk 2022-11-22 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
679689 INS/TW-30/2022 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem kompaktowym w hali G26. Katarzyna Kuszyk 2022-11-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
681634 INS/TI-31/2022 Dostawa przełączników sieciowych dystrybucyjnych Katarzyna Kuszyk 2022-11-04 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
678190 INS/BPC-25/2022 Dostawa karburytu grafitowego (grafitu) do produkcji nośników serii G 01 oraz G 02 Katarzyna Kuszyk 2022-10-27 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
677478 INS/BPC/ZO-15/2022 Dostawa cementu glinowo – wapniowego ogniotrwałego w ilości 10 000 kg Katarzyna Kuszyk 2022-10-25 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
669048 INS/BCK-24/2022 Dostawa fabrycznie nowego zestawu urządzeń do wprowadzania promotorów metodą impregnacji natryskowej. Monika Próchniak 2022-10-07 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
712037 INS/BCK/ZO-1/2023 Wykonanie badań metodą SEM prekursorów i katalizatorów, mapowania składu powierzchni STEM-EDS oraz HRTEM z separacją faz przy pomocy FFT i metody maskowania katalizatorów w ramach podwykonawstwa realizowanego w projekcie „Nowy przyjazny dla środowiska katalizator procesu parowej konwersji CO” w programie Lider XII NCBR. Katarzyna Kuszyk 2023-01-20 12:38:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
700368 INS/TI/ZO-16/2022 Sprzedaż wraz z montażem systemu wideokonferencyjnego. Katarzyna Kuszyk 2023-01-16 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
688441 INS/BPR-33/2022 Sukcesywna dostawa oleju napędowego B-0. Katarzyna Kuszyk 2022-11-22 10:32:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
664383 INS/TW-23/2022 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem kompaktowym w hali G26. Katarzyna Kuszyk 2022-10-07 08:43:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
643172 INS/TI-16/2022 Dostawa przełączników sieciowych dystrybucyjnych. Katarzyna Kuszyk 2022-08-03 12:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
629915 INS/TW-11/2022 Wykonanie remontu 20 sztuk wózków piecowych w zakresie wymurówek wysokotemperaturowych Katarzyna Kuszyk 2022-08-01 08:09:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
625105 INS/BPR-10/2022 Dostawa nawozów azotowych na potrzeby Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Nowych Syntez Chemicznych Katarzyna Kuszyk 2022-06-22 07:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
617008 TZ/4/2022 Dostawa karburytu grafitowego - 2 tony Katarzyna Kuszyk 2022-06-14 07:57:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
614333 INS/BCK/ZO-9/2022 Wykonanie badań morfologii metodą SEM, mapowania składu powierzchni STEM-EDS oraz HRTEM prekursorów i katalizatorów Katarzyna Kuszyk 2022-06-06 07:51:00 Zapytanie ofertowe Service Go to