Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
476244 IMOL/ZP/05/2021 Najem aparatury laboratoryjnej. Część I: Wynajem transmisyjnego kriomikroskopu elektronowego wraz z aparaturą do witryfikacji próbek. Część II: Wynajem mikroskopu konfokalnego i cytometru przepływowego. Katarzyna Kalińska 2021-07-27 15:30:00 Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
479103 IMOL/ZP/06/2021 Najem aparatury badawczej. Część I dot.: Najem i dostarczenie aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do miejsca wykonywania bada; Część II dot.: Najem i dostarczenie aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do budynku, w którym Zamawiający wykonuje badania; Część III dot.: Najem i dostarczenie aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do budynku, w którym Zamawiający wykonuje badania; Katarzyna Kalińska 2021-07-27 15:45:00 Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
484454 IMOL/ZP/03/2021 Dostawa odczynników laboratoryjnych - w podziale na 8 części. Katarzyna Kalińska 2021-08-13 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
481485 IMOL/ZP/04/2021 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego, akcesoriów, komputerowych i oprogramowania dla Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk - w podziale na 5 części. Katarzyna Kalińska 2021-07-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
466121 IMOL/ZP/02/2021 Najem aparatury badawczej. Część I dot.: Najem i dostarczenie aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do miejsca wykonywania bada; Część II dot.: Najem i dostarczenie aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do budynku, w którym Zamawiający wykonuje badania; Część III dot.: Najem i dostarczenie aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do budynku, w którym Zamawiający wykonuje badania; Katarzyna Kalińska 2021-07-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
457371 IMOL/ZP/01/2021 Najem aparatury laboratoryjnej. Część I: Wynajem transmisyjnego kriomikroskopu elektronowego wraz z aparaturą do witryfikacji próbek; Część II: Wynajem mikroskopu konfokalnego i cytometru przepływowego Katarzyna Kalińska 2021-06-23 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings