Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
851238 19/ZP/P/2023 Modernizacja Przychodni Ginekologiczno-Położniczej w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza w Łodzi Natalia Rachwał 2023-12-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
832085 17/ZP/PN/2023 Dostawa sprzętu medycznego do Ośrodka Szpitalnego im. M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej 37 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi Anna Dembowska 2023-11-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
827423 16/ZP/PN/2023 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi Ewelina Koper 2023-11-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
833305 18/ZP/PN/2023 Dostawa defibrylatorów dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Natalia Rachwał 2023-11-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
794828 15/ZP/PN/2023 Dostawa angiografu wraz z wyposażeniem na potrzeby Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektrofizjologii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Natalia Rachwał 2023-08-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
787397 13/ZP/PN/2023 Dostawa sprzętu medycznego do Ośrodka Szpitalnego im. M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej 37 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi część 1 Ewelina Koper 2023-08-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
787407 14/ZP/PN/2023 Dostawa sprzętu medycznego do Ośrodka Szpitalnego im. M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej 37 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi część 2 Ewelina Koper 2023-08-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
781077 12/ZP/PN/2023 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla wyposażenia Bloku Porodowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach Natalia Rachwał 2023-07-31 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
775150 11/ZP/P/2023 Modernizacja dla potrzeb Oddziału Nefrologii pomieszczeń zlokalizowanych na parterze Pawilonu Psychiatrycznego WSS w Zgierzu Anna Dembowska 2023-06-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
768616 10/ZP/P/2023 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektrofizjologii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu- Powtórka Natalia Rachwał 2023-06-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
773754 4/ZP/P/2023 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku laboratorium oraz centralnej Sterylizatorni na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi” Ewelina Koper 2023-06-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings