Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
914965 F2/6/2024/ZP Modernizacja instalacji wody chłodzącej dla potrzeb instalacji urządzeń technologicznych. Agata Zygler 2024-05-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
890865 F2/1/2024/ZP Dostawa światłowodowego lasera femtosekundowego. Agata Zygler 2024-02-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
841795 F2/46/2023/ZP Dostawa detektora EDS Agata Zygler 2023-12-04 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
831061 F2/41/2023/ZP Przebudowa instalacji wody technologicznej dla aparatury naukowo-badawczej linii technologicznej. Agata Zygler 2023-10-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
831716 F2/43/2023/ZP Dostawa stolika mrożeniowo-grzewczego z modułem Peltiera Agata Zygler 2023-10-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
824910 F2/38/2023/ZP Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z instalacją wody lodowej C.T., wody wodociągowej, wykonanie dostosowawczych prac budowlanych. Agata Zygler 2023-10-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
821694 F2/36/2023/ZP Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń pod budowę laboratorium testowania i badania ogniw paliwowych. Agata Zygler 2023-10-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
816398 F2/34/2023/2023 Dostawa urządzeń do oczyszczania gazów: wodoru, azotu, argonu i amoniaku Agata Zygler 2023-09-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
802988 F2/31/2023 Dostawa komponentów IP przeznaczonych do zastosowania w krzemowym procesie technologicznym. Agata Zygler 2023-08-17 09:00:00 - Supply Go to
800586 F2/30/2023/ZP Dostawa pieca elektrycznego do spiekania materiałów ceramicznych z funkcją nadmuchu gorącego powietrza i wypalania na dwóch poziomach. Agata Zygler 2023-08-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
792126 F2/26/2023/ZP Dostawa komponentów IP przeznaczonych do zastosowania w krzemowym procesie technologicznym Katarzyna Klimowska 2023-07-19 09:00:00 - Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings