Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
718334 F2/2/2023/ZP Wykonanie instalacji gazów technicznych w Laboratorium Nr 31, w budynku nr 8, Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki przy ul. Wólczyńskiej 133 w Warszawie Agata Zygler 2023-02-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
704843 F2/95/2022/ZP Dostawa reaktora AE 100L oraz reakatora 400L Agata Zygler 2023-01-24 09:00:00 - Supply Go to
708986 F2/97/2022/ZP Wykonanie instalacji gazów technicznych w Laboratorium Nr 31, w budynku nr 8, Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki przy ul. Wólczyńskiej 133 w Warszawie Agata Zygler 2023-01-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
704280 F2/92/2022/ZP Dostawa jednokomorowej prasy izostatycznej. Agata Zygler 2022-12-21 09:00:00 - Supply Go to
686833 F2/88/2022/ZP Dostawa kamery extended SWIR (InGaAs) Agata Zygler 2022-11-17 09:00:00 - Supply Go to
675767 F2/84/2022/ZP Dostawa jednokomorowej prasy izostatycznej. Agata Zygler 2022-11-02 09:00:00 - Supply Go to
675218 F2/83/2022/ZP Dostawa kamery extended SWIR (InGaAs) Agata Zygler 2022-10-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
670888 F2/76/2022/ZP Świadczenie usług konserwacji, wykonywania przeglądów oraz napraw instalacji i urządzeń oraz pogotowia technicznego w zakresie utrzymania ruchu instalacji i urządzeń w pomieszczeniach i budynkach Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Agata Zygler 2022-10-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
664842 F2/78/2022/ZP Dostawa kamery extended SWIR (InGaAs) Agata Zygler 2022-10-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
662022 F2/75/2022/ZP Dostawa urządzeń do oczyszczania gazów: wodoru, azotu, argonu i amoniaku. Agata Zygler 2022-09-22 09:00:00 - Supply Go to
657108 F2/71/2022/ZP Wykonanie instalacji nawiewnej i klimatyzacji wraz z instalacją C.T., wykonanie dostosowawczych prac budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia, ul. Wólczyńska 133, W-wa, bud. nr 8 – pom. 221 i 221A Katarzyna Klimowska 2022-09-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings