Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
821694 F2/36/2023/ZP Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń pod budowę laboratorium testowania i badania ogniw paliwowych. Agata Zygler 2023-10-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
824910 F2/38/2023/ZP Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z instalacją wody lodowej C.T., wody wodociągowej, wykonanie dostosowawczych prac budowlanych. Agata Zygler 2023-10-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
816398 F2/34/2023/2023 Dostawa urządzeń do oczyszczania gazów: wodoru, azotu, argonu i amoniaku Agata Zygler 2023-09-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
802988 F2/31/2023 Dostawa komponentów IP przeznaczonych do zastosowania w krzemowym procesie technologicznym. Agata Zygler 2023-08-17 09:00:00 - Supply Go to
800586 F2/30/2023/ZP Dostawa pieca elektrycznego do spiekania materiałów ceramicznych z funkcją nadmuchu gorącego powietrza i wypalania na dwóch poziomach. Agata Zygler 2023-08-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
792126 F2/26/2023/ZP Dostawa komponentów IP przeznaczonych do zastosowania w krzemowym procesie technologicznym Katarzyna Klimowska 2023-07-19 09:00:00 - Supply Go to
750525 F2/15/2023/ZP Kompleksowa usługa sprzątania Katarzyna Klimowska 2023-05-16 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
730736 F2/5/2023/ZP Dostawa agregatu - modernizacja systemu utrzymania klimatu w laboratorium czystym (clean-room). Agata Zygler 2023-05-12 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
751047 F2/17/2023/ZP Wykonanie instalacji gazów technicznych na potrzeby urządzenia ICP Plasma PRO100 w Laboratorium nr 218 w budynku nr 4 Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki przy Al. Lotników 32/46 w Warszawie Agata Zygler 2023-05-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
751203 F2/13/2023/ZP Świadczenie usługi ochrony obiektów, osób i mienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie, Piasecznie i Krakowie Agata Zygler 2023-04-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
746361 F2/12/2023/ZP Dostawa jednokomorowej prasy izostatycznej. Agata Zygler 2023-04-13 09:00:00 - Supply Go to
745861 F2/9/2023/ZP Dostawa urządzeń do oczyszczania gazów: wodoru, azotu, argonu i amoniaku Agata Zygler 2023-04-04 09:00:00 - Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings