Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
954492 Wykonanie projektu oraz dokumentacji kosztorysowej dotyczącej dostosowania budynków WIT zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu wraz z nadzorem autorskim Katarzyna Chojecka 2024-07-18 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
949512 Opracowanie dokumentacji remontu pomieszczeń w Budynku RH-15 wraz z nadzorem autorskim Katarzyna Chojecka 2024-07-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
948223 Zapakowanie, odbiór i unieszkodliwienie odczynników chemicznych Katarzyna Chojecka 2024-07-09 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
938061 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej aranżacji skrzydła Dyrekcji w Budynku Nr 1 stanowiącym siedzibę Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie wraz z nadzorem autorskim Marlena Rydel 2024-06-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
927247 FZ.251.8.2024 Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w kompleksie budynkowym Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie Katarzyna Chojecka 2024-06-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
933462 Wykonanie automatyzacji urządzenia do azotowania jarzeniowego na bazie z gorącą retortą znajdującego się w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskim Instytucie Technologicznym przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie. Marlena Rydel 2024-05-31 16:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
916978 FZ.240.6.2024 Dostawa 8 nowych, niezarejestrowanych samochodów osobowych Mateusz Saczywko 2024-04-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
916799 Dostawa odczynników chemicznych dla Centrum Technologii Galwanotechnicznych Łukasiewicz-WIT Marlena Rydel 2024-04-22 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
890499 Remont/wymiana istniejącego podjazdu do hali laboratoryjnej Łukasiewicz - WIT, zlokalizowanej w Katowicach, Al. W. Korfantego 193a Mateusz Saczywko 2024-03-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
902701 Zakup i dostawa mebli biurowych do Sieć Badawcza Łukasiewicz-Warszawskiego Instytutu Technologicznego Katarzyna Chojecka 2024-03-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
950238 Wykonanie projektu oraz dokumentacji kosztorysowej dotyczącej dostosowania budynków WIT zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu wraz z nadzorem autorskim Katarzyna Chojecka 2024-07-12 12:56:37 Zapytanie ofertowe Service Go to
933033 Wykonanie czynności ładunkowych i transportowych dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - WIT Marlena Rydel 2024-06-07 14:58:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
929898 Wykonanie automatyzacji urządzenia do azotowania jarzeniowego na bazie z gorącą retortą znajdującego się w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskim Instytucie Technologicznym przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie. Marlena Rydel 2024-05-28 11:36:23 Zapytanie ofertowe Service Go to
516261 FZ-240-01/2021 Dostawa trzech fabrycznie nowych hybrydowych samochodów osobowych dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Justyna Michalak 2021-10-13 10:36:54 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
495063 FZ-221-332/2021 Wykonanie remontu pokrycia dachu nieruchomości Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Marlena Rydel 2021-09-07 11:33:34 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
493043 FZ-221-332/2021 Wykonanie remontu pokrycia dachu nieruchomości Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Marlena Rydel 2021-08-18 12:18:16 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
476473 FZ-221-234A Wykonanie usługi modernizacji pomieszczeń w nieruchomości Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutcie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego przy ul. Racjonalizacji 6/8 w Warszawie Justyna Michalak 2021-07-29 12:07:24 Zapytanie ofertowe Service Go to
480102 FZ-221-244/2021 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Modernizacja wewnętrznej i zewnętrznej instalacji hydrantowej w budynkach Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego” - z podziałem na części. Marlena Rydel 2021-07-15 14:09:32 Zapytanie ofertowe Service Go to
468778 FZ-221-222/2021 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wykonania sieci LAN w budynkach Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Justyna Michalak 2021-06-15 14:53:19 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
944377 Zakup i dostawa mebli biurowych do Sieć Badawcza Łukasiewicz-Warszawskiego Instytutu Technologicznego Katarzyna Chojecka 2024-07-12 09:57:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
931117 Dostawa proszków ze stopów wysokiej entropii Katarzyna Chojecka 2024-06-14 15:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
927179 Opracowanie dokumentacji projektowej dla prac konserwatorskich w będącym w dyspozycji Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego Historycznym zespole budowlanym dawnej Fabryki Sprawdzianów Państwowych Wytwórni Uzbrojenia, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-1550, decyzją z dnia 29.11.2019 r. zlokalizowanego przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie, w zakresie zaleceń pokontrolnych Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 sierpnia 2022 r. oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac konserwatorskich wykonywanych na podstawie opracowanego projektu. Katarzyna Chojecka 2024-06-14 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
905630 Rozbudowa budynku Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego przy al. Korfantego 193a w Katowicach o pomieszczenie techniczne Katarzyna Chojecka 2024-07-08 14:47:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
901652 Wykonanie audytu energetycznego budynków w celu aplikowania o środki w ramach programu FENIKS 1.1 na podniesienie efektywności energetycznej zabytkowych budynków użyteczności publicznej, będących w posiadaniu Sieć Badawcza Łukasiewicz-Warszawskiego Instytutu Technologicznego. Katarzyna Chojecka 2024-03-28 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
893766 Dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi profesjonalnego analizatora termograwimetrycznego z oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem oraz synchronizacja z chromatografem gazowym i detektorem MS 8890/5977C Agilent Technologies Inert Plus Katarzyna Chojecka 2024-03-25 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
887866 FZ.252.3.2024 Wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu biur i innych pomieszczeń w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskim Instytucie Technologicznym Marlena Rydel 2024-03-18 14:47:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
888541 Sukcesywna dostawa oleju opałowego (OOL) do kotłowni budynku nr 9 w nieruchomości Duchnicka 3. Katarzyna Chojecka 2024-02-26 15:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
868256 FZ-240-22/2023 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, płynów eksploatacyjnych, akcesoriów samochodowych oraz usług mycia i odkurzania pojazdów i innych usług Marlena Rydel 2024-02-27 12:27:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
874070 FZ.251.1.2024 Wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu biur i innych pomieszczeń w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskim Instytucie Technologicznym Marlena Rydel 2024-02-29 12:34:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to