Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
652563 PRZ/00024/2022 Dostawa stacjonarnego spektrometru iskrowego z detekcją CCD Karol Krzywicki 2022-08-25 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
642033 PRZ/00016/2022 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektów Tracker 2.0, Biolog oraz Multiloco Zbigniew Kusik 2022-08-16 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
647659 PRZ/00026/2022 Dostawa komory klimatycznej do symulacji warunków środowiska Karol Krzywicki 2022-08-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
642951 PRZ/00020/2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą urządzeń Karol Krzywicki 2022-08-10 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
627050 PRZ/00015/2022 „Zakup sportowych kart/karnetów/abonamentów miesięcznych dla pracowników, osób towarzyszących i dzieci dla wybranych podmiotów Sieci Badawczej Łukasiewicz Agnieszka Kamper 2022-07-21 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
631218 PRZ/00017/2022 Dostawa układu sterowania do walcarki badawczej Agnieszka Kamper 2022-07-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
632260 PRZ/00018/2022 PRZ/00018/2022 Wykonanie elementów stalowych do budowy podwozi samochodu elektrycznego Agnieszka Kamper 2022-07-12 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
632595 PRZ/00019/2022 Usługi rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów lotniczych dla pracowników PIT Agnieszka Kamper 2022-07-07 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
623640 PRZ/00006/2022 Systemu do pomiaru pola bliskiego i parametrów elektrycznych Zbigniew Kusik 2022-07-04 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
627377 PRZ/00011/2022 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego – umowa ramowa Agnieszka Kamper 2022-06-28 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
621292 PRZ/00014/2022 „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu KOWR” Zbigniew Kusik 2022-06-27 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings