Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
249646 Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) - Dostawa komponentów do rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego na potrzeby wsparcia Centrum Strukturalnej Kriomikroskopii Elektronowej (cryo-EM) w MIBMiK w Warszawie ADZ.261.35.2019 Anna Zolnik 2019-09-26 13:00:00 - - Go to