Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
851319 GWDA/ZP/12/23/AO Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 60 kWp. Kinga Bartol 2023-12-12 12:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
836861 GWDA/ZP/11/23/AO Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia GWDY sp. z o.o. w Pile Kinga Bartol 2023-11-09 12:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
806346 GWDA/ZP/10/23/AO Dostawa fabrycznie nowej kraty schodkowej wraz z montażem i rozruchem na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile Kinga Bartol 2023-09-26 12:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
802292 GWDA/ZP/8/23/AO Wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi, o poj. naczynia min. 3 m3 Kinga Bartol 2023-09-06 12:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
802726 GWDA/ZP/9/23/AO Dostawa, montaż oraz rozruch fabrycznie nowej kraty typu zgrzebłowo-bębnowej obsługującej punkt zlewczy na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile. Kinga Bartol 2023-08-28 12:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
787666 GWDA/ZP/7/23/AO Dostawa do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych, sprasowanej słomy w ilości do 3.300 Mg. Zamówienie podzielone jest na 8 części. Kinga Bartol 2023-08-08 12:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
776733 GWDA/ZP/6/23/AO Sukcesywna dostawa do 3.500 litrów preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych do GWDA sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Na Leszkowie 4 wraz z odbiorem pustych opakowań po preparatach. Kinga Bartol 2023-06-28 12:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
767645 GWDA/ZP/3/23/AO Dostawa, montaż oraz rozruch fabrycznie nowej kraty typu zgrzebłowo-bębnowej obsługującej punkt zlewczy na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile Kinga Bartol 2023-08-11 09:41:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
769508 GWDA/ZP/4/23/AO Dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej dla oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4 w ilości 25 ton. Kinga Bartol 2023-08-11 09:44:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
771126 GWDA/ZP/5/23/AO Usługa polegająca na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak: mieszaniny gałęzi, konarów, karpin, trawy, liści oraz innych części roślin Kinga Bartol 2023-08-11 10:07:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
747851 GWDA/ZP/2/23/AO Kompleksowe przygotowanie oraz przeprowadzenie cyklu 19 działań edukacyjnych połączonych z warsztatami w ramach projektu „Miasto Piła z nową Energią!”. Kinga Bartol 2023-08-11 09:21:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
722951 GWDA/ZP/1/23/AO Dostawa oleju napędowego w ilości 90.000 litrów Kinga Bartol 2023-08-11 15:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to