Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
858353 IP.271.2.39.2023 Obsługa bankowa budżetu Gminy Grodziec oraz jednostek organizacyjnych Gminy Aneta Roszak 2023-12-12 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
859251 IP.271.1.10.2023 Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych Aneta Roszak 2023-12-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
859220 IP.271.1.9.2023 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec Aneta Roszak 2023-12-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
848249 IP. 271.2.35.2023 "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowościach: Zaguźnica i Królików Czwarty” Agnieszka Szczecińska 2023-11-23 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
829001 IP.271.1.8.2023 Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul Targowa Aneta Roszak 2023-10-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
827024 IP.271.1.7.2023 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie gminy Grodziec Aneta Roszak 2023-10-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
813598 IP.271.3.3.2023 Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej w m. Grodziec Aneta Roszak 2023-09-15 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
807413 IP.271.1.6.2023 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grodziec Aneta Roszak 2023-09-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
803772 IP.271.1.5.2023 Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach Aneta Roszak 2023-08-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
798100 IP.271.1.4.2023 Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2023/2024 Aneta Roszak 2023-08-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
781401 IP.271.1.3.2023 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł Aneta Roszak 2023-07-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
770213 OSP.ZP.1.2023 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grodziec Aneta Roszak 2023-06-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
753868 IP.271.1.2.2023 Przebudowa drogi gminnej G035P Grodziec-Stare Grądy Aneta Roszak 2023-04-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings