Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
428924 PN-04/21 Dostawa produktów spożywczych Mirosława Formińska 2021-03-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
429813 PN-02/21 Dostawa odczynników chemicznych Anna Szczeblowska 2021-03-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
428346 PN-03/21 Dostawa pieczywa Mirosława Formińska 2021-03-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
419051 PN-01/21 Dostawa wyrobów medycznych Alicja Jeske 2021-03-03 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
419061 PN-48/20 Dostawa produktów leczniczych Mirosława Formińska 2021-03-02 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
410486 PN-47/20 Dostawa wyrobów medycznych Anna Szczeblowska 2021-02-05 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
405126 PN-43/20 Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi Alicja Jeske 2021-01-11 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
391326 PN-40/20 Dostaw odczynników, dzierżawa analizatorów i zakup aparatów do diagnostyki biochemiczno – immunologicznych, molekularnych oraz analizy moczu Alicja Jeske 2020-12-11 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
383705 PN-37/20 Dostawa produktu leczniczego: Pegfilgrastym - umowa ramowa Anna Szczeblowska 2020-11-12 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
383325 PN-36/20 Dostawa produktów leczniczych oraz płynów do terapii nerkozastępczej wraz z zestawami do zabiegów nerkozastępczych Anna Szczeblowska 2020-11-10 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
376795 PN-33/20 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów dla Pracowni Patofizjologii Szyjki Macicy oraz kasetek histopatologicznych do Pracowni Patomorfologicznej Mirosława Formińska 2020-10-20 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
370450 PN-27/20 PN-27/20 Dostawa odczynników i podłoży hodowlanych oraz dzierżawa analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i wykonywania antybiogramów; dostawa podłoży chromogennych i odczynników do wykrywania karbapenemaz w Ginekologiczno - Położniczym Szpitalu Klinicznyhm Uniewrsytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Alicja Jeske 2020-10-14 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Mode Proceeding type Action
No proceedings