Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
362826 PN-24/20 Dostawa wyrobów medycznych Anna Szczeblowska 2020-08-11 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
359651 PN-23/20 PN-23/20 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników GPSK Anna Szczeblowska 2020-08-17 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
354579 PN-18/20 Dostawa produktów leczniczych oraz preparatów do żywienia pozajelitowego noworodków i wcześniaków Mirosława Formińska 2020-07-08 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
341764 PN-15/20 Dostawa wyrobów medycznych Justyna Jaworska - Pietraszko 2020-06-05 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
332644 PN-09/20 PN-09/20 Dostawa i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z pracami towarzyszącymi. Mirosława Formińska 2020-05-27 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
331764 08/20 PN-08/20 Dostawa mleka początkowego i dla wcześniaków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Anna Szczeblowska 2020-05-05 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
336221 PN-14/20 Usługi nadzoru autorskiego nad systemem SIMPLE Justyna Jaworska - Pietraszko 2020-04-24 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
323318 06/20 PN - 06/20 Dostawa produktów leczniczych Anna Szczeblowska 2020-04-15 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
321160 PN-01/20 Usługi związane z gospodarką odpadami medycznymi dla Szpitali Klinicznych podległych Uniwersytetowi Medycznemu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Mirosława Formińska 2020-04-02 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
305427 PN-39/19 PN-39/19-Dostawa odczynników, dzierżawa analizatorów i sprzętu oraz dzierżawa oprogramowania zarządzającego pracownią immunohematologii i bankiem krwi oraz integracja w/w oprogramowania ze szpitalnym systemem informatycznym Alicja Jeske 2020-02-26 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
297220 PN-38/19 PN-38/19 Dostawa wyrobów medycznych Anna Szczeblowska 2020-02-06 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
264607 PN-33/19 Dostawa produktów leczniczych Alicja Jeske 2019-11-15 09:00:00 - - Go to