Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
321160 PN-01/20 Usługi związane z gospodarką odpadami medycznymi dla Szpitali Klinicznych podległych Uniwersytetowi Medycznemu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Mirosława Formińska 2020-04-02 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
323318 06/20 PN - 06/20 Dostawa produktów leczniczych Anna Szczeblowska 2020-04-15 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
305427 PN-39/19 PN-39/19-Dostawa odczynników, dzierżawa analizatorów i sprzętu oraz dzierżawa oprogramowania zarządzającego pracownią immunohematologii i bankiem krwi oraz integracja w/w oprogramowania ze szpitalnym systemem informatycznym Alicja Jeske 2020-02-26 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
297220 PN-38/19 PN-38/19 Dostawa wyrobów medycznych Anna Szczeblowska 2020-02-06 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
264607 PN-33/19 Dostawa produktów leczniczych Alicja Jeske 2019-11-15 09:00:00 - - Go to
264301 PN:32/19 - Dostawa produktu leczniczego: Paliwizumab - umowa ramowa Anna Szczeblowska 2019-11-14 09:00:00 - - Go to
248064 Dostawa wyrobów medycznych PN-31/19 Anna Szczeblowska 2019-09-18 09:00:00 - - Go to
247281 Usługa sprzątania terenów zewnętrznych oraz prace transportowe PN-28/19 Mirosława Formińska 2019-09-11 09:00:00 - - Go to
238415 Dostawa produktów leczniczych PN-25/19 Anna Szczeblowska 2019-08-07 09:00:00 - - Go to
227995 PN-18/19 Usługi nadzoru autorskiego dla systemu ESKULAP Mirosława Formińska 2019-07-02 09:00:00 - - Go to
225906 PN-22/19 Dostawa wyrobów medycznych Alicja Jeske 2019-06-25 09:00:00 - - Go to
211873 PN - 12/19 Dostawa sprzętu medycznego - kardiomonitory Justyna Jaworska - Pietraszko 2019-05-06 09:00:00 - - Go to