Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
448069 PN-11/21 Dostawa wyrobów medycznych sterylnych, materiałów szewnych, jednorazowych Mirosława Formińska 2021-05-21 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
450007 PN-10/21 dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonania molekularnej diagnostyki: Chlamydia Trachomatis, Trichomonas Vaginalis, HIV, HCV, HBV, HPV, SARS CoV-2, różnicowania grypa/RSV/SARS CoV-2 Mirosława Formińska 2021-05-21 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
451728 PN-14/21 PN-14/21 Dostawa środków ochrony osobistej Anna Szczeblowska 2021-05-11 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
448949 PN-13/21 Dostawa odczynników, kontroli i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą sekwenatora do analizy aneuploidii QF-PCR oraz dostawę termocyklera do analizy aneuploidii metodą QF-PCR Alicja Jeske 2021-04-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
436065 PN-07/21 Dostawa wyrobów medycznych Alicja Jeske 2021-04-27 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
432677 PN-06/21 Dostawa wyrobów medycznych Anna Szczeblowska 2021-04-15 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
441729 PN-12/21 PN-12/21 Usługi serwisowe dla systemu SIMPLE.ERP Justyna Jaworska - Pietraszko 2021-04-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
439575 PN-08/21 Dostawa odczynników, kontroli i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą sekwenatora do analizy aneuploidii QF-PCR oraz dostawa termocyklera do analizy aneuploidii metodą QF-PCR Alicja Jeske 2021-04-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
434954 PN-05/21 Dostawa odczynników do manualnych oznaczeń chemicznych dla równoległej hodowli komórek płynu owodniowego, krwi obwodowej i krwi pępowinowej Anna Szczeblowska 2021-03-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
431813 PN-9/21 PN-9/21 Dostawa gazów medycznych Justyna Jaworska - Pietraszko 2021-03-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings