Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
391326 PN-40/20 Dostaw odczynników, dzierżawa analizatorów i zakup aparatów do diagnostyki biochemiczno – immunologicznych, molekularnych oraz analizy moczu Alicja Jeske 2020-12-11 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
383705 PN-37/20 Dostawa produktu leczniczego: Pegfilgrastym - umowa ramowa Anna Szczeblowska 2020-11-12 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
383325 PN-36/20 Dostawa produktów leczniczych oraz płynów do terapii nerkozastępczej wraz z zestawami do zabiegów nerkozastępczych Anna Szczeblowska 2020-11-10 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
376795 PN-33/20 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów dla Pracowni Patofizjologii Szyjki Macicy oraz kasetek histopatologicznych do Pracowni Patomorfologicznej Mirosława Formińska 2020-10-20 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
370450 PN-27/20 PN-27/20 Dostawa odczynników i podłoży hodowlanych oraz dzierżawa analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i wykonywania antybiogramów; dostawa podłoży chromogennych i odczynników do wykrywania karbapenemaz w Ginekologiczno - Położniczym Szpitalu Klinicznyhm Uniewrsytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Alicja Jeske 2020-10-14 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
372456 PN-28/20 Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatora hematologicznego oraz analizatora hematologicznego z urządzeniem do barwienia rozmazów krwi obwodowej w GPSK w Poznaniu Alicja Jeske 2020-09-28 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
368551 PN-29/20 Dostawa produktu leczniczego: Lepegfilgrastym-umowa ramowa Anna Szczeblowska 2020-09-08 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
359651 PN-23/20 PN-23/20 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników GPSK Anna Szczeblowska 2020-08-17 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
362826 PN-24/20 Dostawa wyrobów medycznych Anna Szczeblowska 2020-08-11 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
354579 PN-18/20 Dostawa produktów leczniczych oraz preparatów do żywienia pozajelitowego noworodków i wcześniaków Mirosława Formińska 2020-07-08 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
341764 PN-15/20 Dostawa wyrobów medycznych Justyna Jaworska - Pietraszko 2020-06-05 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to