Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
889387 Dostawa ładowarki pojazdów elektrycznych dla OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2024-02-29 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
894028 Dostawa pięciu tras łańcuchowych dla OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2024-03-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
894851 Modernizacja instalacji wody chłodzącej turbozespołu TUK w OPEC Grudziądz Sp. z o.o. GPP Grupa Zakupowa 2024-03-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
893767 Modernizacja windy towarowo-osobowej w budynku wielofunkcyjnym OPEC Grudziądz Sp. z o.o. GPP Grupa Zakupowa 2024-03-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
888412 Rozbudowa Instalacji Sygnalizacji Pożarowej w OPEC Grudziądz Sp. z o.o. GPP Grupa Zakupowa 2024-03-26 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
881290 Modernizacja galerii nawęglania CŁ II w OPEC Grudziądz Sp. z o.o. GPP Grupa Zakupowa 2024-02-23 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
858444 Dostawa sprzętu informatycznego na rzecz OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2023-12-14 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
843354 Świadczenie usług konserwacyjno-remontowych oraz utrzymywania w sprawności technicznej sprężarek w Elektrociepłowni OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2023-11-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
831699 Wykonanie wycinki drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie należącym do OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. OPEC GRUDZIĄDZ 2023-10-26 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
821818 Świadczenie usług zagospodarowania odpadów dla podmiotów Grupy OPEC z siedzibą w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2023-09-27 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
797969 Dostawa sprzętu informatycznego na rzecz OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2023-08-03 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
794180 Modernizacja rozdzielnicy RTB zlokalizowanej na terenie Elektrociepłowni OPEC Grudziądz Sp. z o.o. przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2023-07-20 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
791221 Dostawa spektrofotometru laboratoryjnego dla OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o GPP Grupa Zakupowa 2023-07-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
782791 Świadczenie usług stałego sprzątania obiektów OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. i OPEC-BIO Sp. z o.o. GPP Grupa Zakupowa 2023-07-06 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
779709 Wykonanie modernizacji komina CŁ II zlokalizowanego w Elektrociepłowni OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. w Grudziądzu GPP Grupa Zakupowa 2023-06-30 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings