Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
666110 ocds-148610-dbd7a6e2-397a-11ed-8832-4e4740e186ac Przebudowa ul. Rybackiej Zarząd Dróg Miejskich 2022-10-06 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
664213 ocds-148610-4ace1e16-3593-11ed-8832-4e4740e186ac Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Grudziądza w ustalo¬nej przez Radę Miejską w Grudziądzu Strefie Płatnego Parkowania z podziałem na strefę A i strefę B” oraz na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy parkingu przy ul. Sienkiewicza w Grudziądzu Zarząd Dróg Miejskich 2022-10-27 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
659227 ZDM.ZP.261.2.14.2022 Budowa przyłączy elektrycznych do tablic informacji pasażerskiej (SIP) i wiat przystankowych Zarząd Dróg Miejskich 2022-09-22 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
652024 Przebudowa ul. Rybackiej Zarząd Dróg Miejskich 2022-09-09 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
639199 Przebudowa ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ul. Kustronia do Polskich Skrzydeł Zarząd Dróg Miejskich 2022-08-31 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
639655 ,,Budowa dróg na osiedlu Rządz w Grudziądzu - etap I” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (z podziałem na dwie części ) Zarząd Dróg Miejskich 2022-08-11 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
632424 Przebudowa ul. Kościuszki w Grudziądzu Zarząd Dróg Miejskich 2022-08-04 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
638611 Remonty ulic w ciągu dróg wojewódzkich i krajowych Zarząd Dróg Miejskich 2022-07-27 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
609114 ,,Budowa dróg na osiedlu Rządz w Grudziądzu - etap I” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (z podziałem na dwie części ) Zarząd Dróg Miejskich 2022-06-21 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
617523 Przebudowa ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ul. Kustronia do Polskich Skrzydeł Zarząd Dróg Miejskich 2022-06-15 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
616736 Modernizacja oświetlenia – dostawa i wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Grudziądza Zarząd Dróg Miejskich 2022-05-31 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
611214 „Remonty cząstkowe chodników” Zarząd Dróg Miejskich 2022-05-27 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings