Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
924480 ZDM.ZP.261.2.13.2024 Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia na ul. Orzechowej Zarząd Dróg Miejskich 2024-05-23 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
917757 ZDM.ZP.261.2.12.2024 Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich wraz z budową łącznika z przedszkolem miejskim „ŚRÓDMIEŚCIE” – etap II Zarząd Dróg Miejskich 2024-05-16 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
913252 ZDM.ZP.261.2.11.2024 Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia na ul. Jabłoniowej Zarząd Dróg Miejskich 2024-04-25 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
912589 ZDM.ZP.261.2.10.2024 Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej Zarząd Dróg Miejskich 2024-04-24 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
906904 ZDM.ZP.261.2.9.2024 DOSTAWA I MONTAŻ TRAFOSTACJI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ WRAZ Z BUDOWY MIEJSKIEJ HALI TARGOWEJ HANDLU HURTOWEGO Zarząd Dróg Miejskich 2024-04-09 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
903889 ZDM.ZP.261.2.8.2024 „Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Bluszczowej” (z podziałem na dwie części ) Zarząd Dróg Miejskich 2024-04-08 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
902441 ZDM.ZP.261.2.7.2024 „Remonty cząstkowe chodników i ścieżek rowerowych” Zarząd Dróg Miejskich 2024-04-04 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
901917 ZDM.ZP.261.2.6.2024 Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Zarząd Dróg Miejskich 2024-04-03 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
903220 ZDM.ZP.261.2.1.2024 ,,Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu” (z podziałem na dwie części ) Zarząd Dróg Miejskich 2024-03-26 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
888262 ZDM.ZP.261.2.5.2024 Budowa drogi łączącej ul. Karabinierów z ul. Łyskowskiego, droga gminna nr 210288C, budowa od km 0+000,00 do 0+350,52 km Zarząd Dróg Miejskich 2024-03-12 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
872382 ocds-148610-da822b18-aeed-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0 ,,Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu” Zarząd Dróg Miejskich 2024-03-11 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings