Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
708219 ocds-148610-2867ebab-8063-11ed-94da-6ae0fe5e7159 Przebudowa ul. Rybackiej Zarząd Dróg Miejskich 2023-01-30 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
706540 ocds-148610-d39d5f80-7d13-11ed-b4ea-f64d350121d2 Usuwanie pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie miasta Grudziądza oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów Zarząd Dróg Miejskich 2023-01-18 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
675308 ocds-148610-7c8c2182-4a0a-11ed-9171-f6b7c7d59353 Usuwanie pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie miasta Grudziądza oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów Zarząd Dróg Miejskich 2022-11-18 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
683151 ocds-148610-a7fbdad6-56a0-11ed-9171-f6b7c7d59353 Przebudowa ul. Kościuszki w Grudziądzu Zarząd Dróg Miejskich 2022-11-17 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
664213 ocds-148610-4ace1e16-3593-11ed-8832-4e4740e186ac Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Grudziądza w ustalo¬nej przez Radę Miejską w Grudziądzu Strefie Płatnego Parkowania z podziałem na strefę A i strefę B” oraz na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy parkingu przy ul. Sienkiewicza w Grudziądzu Zarząd Dróg Miejskich 2022-11-16 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
674616 ocds-148610-0b6b5607-4948-11ed-9171-f6b7c7d59353 Modernizacja oświetlenia – dostawa i wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Grudziądza Zarząd Dróg Miejskich 2022-10-28 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
668919 ocds-148610-8b0c88a1-3ef4-11ed-9171-f6b7c7d59353 Modernizacja pętli autobusowej na OM Mniszek Zarząd Dróg Miejskich 2022-10-13 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
666110 ocds-148610-dbd7a6e2-397a-11ed-8832-4e4740e186ac Przebudowa ul. Rybackiej Zarząd Dróg Miejskich 2022-10-06 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
659227 ZDM.ZP.261.2.14.2022 Budowa przyłączy elektrycznych do tablic informacji pasażerskiej (SIP) i wiat przystankowych Zarząd Dróg Miejskich 2022-09-22 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
652024 Przebudowa ul. Rybackiej Zarząd Dróg Miejskich 2022-09-09 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
639199 Przebudowa ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ul. Kustronia do Polskich Skrzydeł Zarząd Dróg Miejskich 2022-08-31 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings