Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
939922 BZP.271.24.2024 Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem audytu i inwentaryzacji oświetlenia Dawid Witkowski 2024-07-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
941753 BZP.271.23.2024 Dowożenie uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025. Małgorzata Gongała 2024-07-16 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
941268 BZP.271.26.2024 Remont ul. Kasprzaka Małgorzata Augustyniak 2024-07-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
934292 BZP.271.22.2024 Dostawa i montaż mebli biurowych Iwona Kozłowska-Pieczkowska 2024-06-13 09:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
931087 BZP.271.21.2024 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań ze środowiskiem biznesowym organizowanych przez Miasto Gorzów. Jagoda Brussy 2024-06-05 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
929534 BZP.271.19.2024 Przebudowa ul. Zatorze Dawid Witkowski 2024-06-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
917461 BZP.271.15.2024 Badania zajętości i rotacji miejsc parkingowych wraz z analizą funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Gorzowie Wielkopolskim. Małgorzata Augustyniak 2024-05-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
911018 BZP.271.11.2024 Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego będącego na majątku Miasta Gorzowa Wlkp. Małgorzata Gongała 2024-05-07 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
916347 BZP.271.14.2024 Utrzymanie oznakowania poziomego ulic miasta Gorzowa Wlkp. Jagoda Brussy 2024-05-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
915567 BZP.271.13.2024 Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego Dawid Witkowski 2024-04-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
905339 BZP.271.10.2023 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Iwona Kozłowska-Pieczkowska 2024-04-09 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
896235 BZP.271.7.2024 Utrzymania zieleni przyulicznej, w rejonach i parkach w Gorzowie Wlkp. Natalia Pielech 2024-04-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
902041 BZP.271.9.2024 Budowa pumptracka w parku 750-lecia w Gorzowie Wlkp. Jagoda Brussy 2024-04-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings