Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
612965 BZP.271.23.2022.NP Dostawa wyposażenia sportowego do Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ul. Warszawskiej 48 w Gorzowie Wlkp. Natalia Pielech 2022-06-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
617139 BZP.271.28.2022.JB Usuwanie uszkodzeń występujących na drogach gruntowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2022-2025. Jagoda Brussy 2022-06-09 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
617690 BZP.271.30.2022.DW Budowa ulicy pomiędzy ul. Myśliborską i ul. Londyńską Dawid Witkowski 2022-06-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
619085 BZP.271.25.2022.IKP Renowacja metodą bezwykopową kanalizacji deszczowej w Alejach 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I Kontrakt X Iwona Kozłowska-Pieczkowska 2022-06-14 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
606292 BZP.271.22.2022.NP Wykonanie opracowania pn. Analiza hydrologiczno-hydrauliczna rzeki Kłodawki. Natalia Pielech 2022-05-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
608767 BZP.271.18.2022.MG Organizacja wydarzenia pn. Nocny Szlak Kulinarny w Gorzowie Wielkopolskim Małgorzata Gongała 2022-05-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
605975 BZP.271.20.2022.JB Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: Zamówienie częściowe nr 1- Budowa odcinka ul. Ułanów- etap II. Zamówienie częściowe nr 2- Modernizacja terenu przy boisku sportowym i placu zabaw przy ul. Strażackiej. Zamówienie częściowe nr 3- Budowa odcinka ul. Komandosów. Jagoda Brussy 2022-05-12 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
603407 BZP.271.21.2022.DW Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych Dawid Witkowski 2022-05-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
596626 BZP.271.16.2022.IKP Zimowe i letnie utrzymanie przejść podziemnych pod ul. Piłsudskiego i ul. Górczyńską, schodów terenowych oraz kładek na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Iwona Kozłowska-Pieczkowska 2022-05-09 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
582239 BZP.271.10.2022.AJD Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych do nauki zawodu Agnieszka Jabłonowska-Duda 2022-04-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
594977 BZP.271.17.2022.MG Organizacja wydarzenia informacyjno – promocyjnego w Parku Wiosny Ludów w Gorzowie Wielkopolskim pn. „Majówka w Parku Wiosny Ludów”. Małgorzata Gongała 2022-04-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
576143 BZP.271.3.2022.AJD Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych do nauki zawodów Agnieszka Jabłonowska-Duda 2022-03-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
576233 BZP.271.6.2022.BD Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego będącego na majątku Miasta Gorzowa Wlkp. w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2024 r. Bartosz Dolny 2022-03-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
582266 BZP.271.12.2022.JB Budowa instalacji klimatyzacji VRF w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. – etap II Jagoda Brussy 2022-03-23 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings