Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
741752 Zp.271.5.2023 Pielęgnacja, konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni oraz czystości i porządku w Parku Miejskim w Golinie wpisanym do Rejestru Zabytku pod numerem A-437/179 Dariusz Lewandowski 2023-03-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
738135 Zp.271.4.2023 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie - Etap II Dariusz Lewandowski 2023-03-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
734572 Zp.271.3.2023 Remonty bieżące dróg o nawierzchni bitumicznej, gruntowej i tłuczniowej na terenie Gminy Golina Dariusz Lewandowski 2023-03-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
727395 Zp.271.2.2023 „Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorząd Gminy Golina dla osób ze szczególnymi potrzebami” Dariusz Lewandowski 2023-03-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
726791 ZO.1.2023 Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Golina w 2023r. Barbara Stefanowska-Tober 2023-02-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
720627 Zp.271.1.2023 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Golina w roku 2023 Dariusz Lewandowski 2023-02-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
709679 Realizacja usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń hali widowiskowo – sportowej w Golinie Olga Frońda 2022-12-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
695233 Zp.271.12.2022 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Golina Dariusz Lewandowski 2022-12-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
698381 Zp.271.14.2022 Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Powstańców Warszawy - Sięgacz Dariusz Lewandowski 2022-12-16 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
690413 Zp.271.11.2022 Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu gminy Golina Dariusz Lewandowski 2022-12-16 10:10:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
697422 Zp.271.13.2022 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód Dariusz Lewandowski 2022-12-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
702122 Przebudowa i rozbudowa przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina Daniel Szulc 2022-12-14 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
452865 Zp.271.4.2021 Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI etap III - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina. Dariusz Lewandowski 2021-05-19 14:51:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
447523 Zp.271.3.2021 Przebudowa drogi w m. Golina - ul. Partyzantów Dariusz Lewandowski 2021-05-14 14:48:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
434738 Zp.271.2.2021 Przebudowa dróg w m. Golina - ul. Wojska Polskiego, Bema, Dąbrowskiego Dariusz Lewandowski 2021-04-12 14:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
418211 Zp.271.1.2021 Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglewie Dariusz Lewandowski 2021-03-01 10:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to