Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
624115 Zp.271.7.2022 Przebudowa drogi gminnej Spławie, gm. Golina Dariusz Lewandowski 2022-06-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
626072 Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Golinie Olga Frońda 2022-06-15 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
599748 Zp.271.6.2022 Przebudowa Stadionu Miejskiego w Golinie polegająca na budowie bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal Olga Frońda 2022-04-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
592042 Zp.271.5.2022 „Przebudowa drogi w m. Golina - ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego” Dariusz Lewandowski 2022-04-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
586685 Zp.271.4.2022 Remonty bieżące dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie Gminy Golina Dariusz Lewandowski 2022-03-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
584858 Zp.271.3.2022 Pielęgnacja, konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni oraz czystości i porządku w Parku Miejskim w Golinie wpisanym do Rejestru Zabytku pod numerem A-437/179 Dariusz Lewandowski 2022-03-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
580504 Zp.271.2.2022 Pielęgnacja, konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni oraz czystości i porządku w Parku Miejskim w Golinie wpisanym do Rejestru Zabytku pod numerem A-437/179 Dariusz Lewandowski 2022-03-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
570357 Zp.271.1.2022 BUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z ODWODNIENIEM W M. WĘGLEW - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ULICE: MALCZEWSKIEGO, KOSSAKA, WYSPIAŃSKIEGO Dariusz Lewandowski 2022-02-22 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
573181 Zpszacow. nr 1/2022 1. Pielęgnacja, konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni oraz czystości i porządku w Parku Miejskim w Golinie, obejmującym działkę o numerze 1288/47 o powierzchni ok. 9,2199 ha, wpisanym do Rejestru Zabytku pod numerem A-437/179. Joanna Kukulska 2022-02-18 11:16:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
553695 Realizacja usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń hali widowiskowo – sportowej w Golinie Olga Frońda 2021-12-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
452865 Zp.271.4.2021 Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI etap III - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina. Dariusz Lewandowski 2021-05-19 14:51:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
447523 Zp.271.3.2021 Przebudowa drogi w m. Golina - ul. Partyzantów Dariusz Lewandowski 2021-05-14 14:48:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
434738 Zp.271.2.2021 Przebudowa dróg w m. Golina - ul. Wojska Polskiego, Bema, Dąbrowskiego Dariusz Lewandowski 2021-04-12 14:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
418211 Zp.271.1.2021 Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglewie Dariusz Lewandowski 2021-03-01 10:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to