Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
895314 1/2024 Remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego pw. św. Mateusza Apostoła w Myśliborzu Dariusz Lewandowski 2024-03-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
886963 ZO.1.2024/OF Budowa placu zabaw w Golinie przy ul. Kolejowej Olga Frońda 2024-02-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
876921 Zp.271.3.2024 "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina" - ul. 3 Maja oraz ul. Z. Nałkowskiej w Golinie Dariusz Lewandowski 2024-02-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
877833 ZO.1/2024/AR Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:„Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gm. Golina poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę systemu magazynowania wody opadowej " Anna Rabiega 2024-01-26 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
871616 Zp.271.2.2024 Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica Dariusz Lewandowski 2024-01-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
846641 Zp.271.18.2023 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Golina Dariusz Lewandowski 2023-12-29 12:00:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
846180 Zp.271.17.2023 Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu gminy Golina na 2024 rok Dariusz Lewandowski 2023-12-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
838297 Zp.271.14.2023 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Dariusz Lewandowski 2023-11-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
842650 Zp.271.16.2023 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie. Dariusz Lewandowski 2023-11-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
818070 Zp.271.13.2023 Modernizacja istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Golina Dariusz Lewandowski 2023-09-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
812578 Zp.271.12.2023 Przebudowa drogi wewnętrznej - łącznika ulic Kolejowa i Poprzeczna - Etap I Dariusz Lewandowski 2023-09-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
886372 ZO.1.2024/OF Budowa placu zabaw w Golinie przy ul. Kolejowej Olga Frońda 2024-02-12 12:54:30 Zapytanie ofertowe Supply Go to
867042 ZO.12.2023/OF Sprzątanie hali widowiskowo – sportowej mieszczącej się przy Szkole Podstawowej w Golinie Olga Frońda 2024-01-30 12:26:43 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
788834 ZO.3/2023/JK Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż 3 szt. fabrycznie nowych stacji uzdatniania powietrza w ramach przedsięwzięcia pn. „Innowacyjna zielona infrastruktura w Gminie Golina – zakup stacji uzdatniania powietrza i fotowoltaicznej tężni solankowej” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Joanna Kukulska 2023-07-13 14:10:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
452865 Zp.271.4.2021 Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI etap III - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina. Dariusz Lewandowski 2021-05-19 14:51:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
447523 Zp.271.3.2021 Przebudowa drogi w m. Golina - ul. Partyzantów Dariusz Lewandowski 2021-05-14 14:48:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
434738 Zp.271.2.2021 Przebudowa dróg w m. Golina - ul. Wojska Polskiego, Bema, Dąbrowskiego Dariusz Lewandowski 2021-04-12 14:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
418211 Zp.271.1.2021 Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglewie Dariusz Lewandowski 2021-03-01 10:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to