Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
918944 RIR.271.5.2024 Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza w 2024 r. Aneta Marczewska 2024-05-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
896733 RIR.271.3.2024 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Gołcza w roku 2024 Aneta Marczewska 2024-03-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
882758 RIR.271.1.2024 „Budowa parku aktywnej przygody w miejscowości Ulina Wielka, Gmina Gołcza” Aneta Marczewska 2024-02-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
881112 RIR.271.2.2024 Remont drogi gminnej 140119K na odcinku I - w km od 0+000 do km 0+920, na odcinku II - w km od 2+180 do km 2+530, w miejscowości Kamienica, Gmina Gołcza Aneta Marczewska 2024-02-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
863152 RIR.271.14.2023 Adaptacja pawilonu budynku w miejscowości Ulina Wielka na „Krainę Wyobraźni” Aneta Marczewska 2023-12-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
844420 RIR.271.13.2023 Remont drogi gminnej K140128K Maków - Przez Wieś w km od 0+125 - 0+725 o długości 0,600 km w miejscowości Maków, Gmina Gołcza Aneta Marczewska 2023-11-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
817824 RIR.271.12.2023 Remont drogi gminnej nr 140145K Wiktorówka – Rzeżuśnia w miejscowościach Krępa i Czaple Małe w km 2+710 – 3+140, 4+185 – 4+455 wraz z remontem przepustów w km 3+055 i 4+415 Aneta Marczewska 2023-09-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
815898 RIR.271.11.2023 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buk, Gmina Gołcza Aneta Marczewska 2023-09-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
801908 RIR.271.9.2023 Remont drogi gminnej K140140 w km od 0+000 do km 0+710 w miejscowości Adamowice, Gmina Gołcza Aneta Marczewska 2023-08-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
802065 RIR.271.10.2023 Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołcza Aneta Marczewska 2023-08-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
791887 RIR.271.8.2023 Przewóz dzieci do szkół i ze szkół na terenie Gminy Gołcza w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) w roku szkolnym 2023/2024 Aneta Marczewska 2023-07-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings