Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
710408 RI.271.62.2022 Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska." Wydział Rozwoju Gminy i Inwestycji 2023-01-05 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
710398 RI.271.63.2022 Świadczenie usług pocztowych w 2023 r. Wydział Rozwoju Gminy i Inwestycji 2023-01-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
703666 RI.271.60.2022 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdanówek, Lipsko, Zarzecze. Wydział Rozwoju Gminy i Inwestycji 2022-12-30 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
704288 RI.271.61.2022 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY ZAMOŚĆ Wydział Rozwoju Gminy i Inwestycji 2022-12-20 10:00:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
696662 RI.271.59.2022 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY ZAMOŚĆ Wydział Rozwoju Gminy i Inwestycji 2022-12-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
685353 RI.271.56.2022 Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 7.000.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wkład własny do realizacji zadań unijnych Wydział Rozwoju Gminy i Inwestycji 2022-12-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
689748 RI.271.58.2022 "Zakup i instalacja lamp bakteriobójczych” z podziałem na części: Cz. 1: Lampa bakteriobójcza w m. Wólka Wieprzecka. Cz. 2: Lampa bakteriobójcza w m. Sitaniec. Cz. 3: Lampa bakteriobójcza w m. Płoskie. Wydział Rozwoju Gminy i Inwestycji 2022-11-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
687684 RI.271.57.2022 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY ZAMOŚĆ Wydział Rozwoju Gminy i Inwestycji 2022-11-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
670514 RI.271.52.2022 Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Zamość w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Wydział Rozwoju Gminy i Inwestycji 2022-11-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
675472 RI.271.55.2022 Wykonanie instalacji wod-kan wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz studnią do budynku położonego na działce o nr geod. 94/2 w m. Zwódne Etap I–Instalacja wod. ze studnią,hydroforem i przyłączem wody Wydział Rozwoju Gminy i Inwestycji 2022-10-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings