Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
950915 Renowacja muru ogrodzeniowego oraz utwardzeń nawierzchni przy Kościele Parafialnym NMP Różańcowej w Wysokiej Kamila Helinska 2024-08-05 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
946730 ZP.271.10.2024 Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej dz. nr 169/19 Kamila Helinska 2024-07-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
939990 ZP.271.8.2024 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Kamila Helinska 2024-06-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
932431 ZP.271.6.2024 Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal i rzutnią przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej Kamila Helinska 2024-06-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
933845 ZP.271.7.2024 Remont budynku szatniowego przy boisku sportowym w m. Wysoka Kamila Helinska 2024-06-12 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
932387 ZP.271.5.2024 Modernizacja i remont zespołu kuchni z zapleczem i stołówki w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamila Helinska 2024-06-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
902749 Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wysokiej - Etap I. Inwestycja jest wykonywana w formule zaprojektuj i wybuduj. Kamila Helinska 2024-04-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
897410 Budowa odcinka drogi w Wysoczce Kamila Helinska 2024-03-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
891622 Zakup ciągnika wraz z osprzętem Kamila Helinska 2024-03-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
877285 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bądecz Kamila Helinska 2024-02-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
858838 Dowóz uczniów do szkół w 2024 roku Kamila Helinska 2023-12-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings