Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
624083 GK.ZP.271.9.2022 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Wałcz i jej jednostek podległych w ramach Programu Cyfrowa Gmina Urszula Aramowicz 2022-07-08 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
624082 GK.ZP.271.10.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Urszula Aramowicz 2022-07-08 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
627167 2022/BZP 00207938/01 Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nakielnie Urszula Aramowicz 2022-06-30 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
619993 2022/BZP 00185098/01 Remont świetlicy wiejskiej w Różewie Urszula Aramowicz 2022-06-15 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
608640 GK.ZP.271.7.2022 Przebudowa ujęcia oraz budowa stacji uzdatniania wody w m. Różewo, gm. Wałcz Urszula Aramowicz 2022-05-20 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
597534 GK.ZP.271.6.2022 Budowa oddziału przedszkolnego w m. Karsibór wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem Urszula Aramowicz 2022-05-05 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
597720 2022/BZP 00114249/01 Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Dobino, Laski Wałeckie oraz Glinki Urszula Aramowicz 2022-04-28 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
588910 2022/BZP 00092353/01 Rozbudowa stacji uzdatniania wody z budową dwóch zbiorników retencyjnych w miejscowościu Szwecja, gm. Wałcz Urszula Aramowicz 2022-04-05 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
560762 2022/BZP 00012708/01 Świadczenie usług pocztowych w roku 2022 dla Gminy Wałcz i jej jednostek Adam Dyksik 2022-01-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
451601 2021/S 081-208691 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wałcz Urszula Aramowicz 2021-06-01 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
451225 2021/BZP 00041158/01 Dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON w ramach obszaru D " Programu wyrównywania różnic między regionami III" Urszula Aramowicz 2021-05-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
442494 2021/BZP 00027123/01 Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego na potrzeby Gminy Wałcz Urszula Aramowicz 2021-04-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
586414 GK.ZP.271.3.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wałcz Urszula Aramowicz 2022-05-07 20:53:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
571202 2022/BZP 00049895 Usługi komunalne czyszczenie przepompowni i udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywoz ścieków z gminnych zbiorników bezodpływowych w roku 2022/2023 Urszula Aramowicz 2022-04-30 21:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
555746 2021/BZP 00326535/01 Zakup i sukcesywna dostawa pelletu drzewnego, ekogroszku oraz węgla kamiennego w roku 2022 dla Gminy Wałcz i podległych jej jednostek (placówek oświatowych, remiz, świetlic wiejskich oraz bibloteki) Urszula Aramowicz 2022-02-07 20:56:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
541906 2021/BZP 00283195/01 Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu w ich miejscu zamieszkania w roku 2022 Urszula Aramowicz 2022-01-28 20:59:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
530346 2021/BZP 00253392/01 Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z remontem ujęcia w miejscowości Dobino Urszula Aramowicz 2021-11-09 20:57:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
526230 2021/BZP 00243030/01 Budowa budynku szatni wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Kłębowiec II Urszula Aramowicz 2021-12-31 20:54:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
517488 2021/BZP 00213842/01 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golce Urszula Aramowicz 2021-12-31 21:07:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
514431 2021/BZP 00195690/01 Budowa budynku szatni wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Kłębowiec Urszula Aramowicz 2021-12-31 21:09:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
495953 2021/BZP 00148844/01 Usługa cateringu - zbiorowego żywienia dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2021/2022 Urszula Aramowicz 2021-12-31 21:06:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
495861 2021/BZP 00148552/01 Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2021/2022 Urszula Aramowicz 2021-12-31 21:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to