Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
919137 GK.ZP.271.4.2024 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowiec Urszula Aramowicz 2024-05-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
560762 2022/BZP 00012708/01 Świadczenie usług pocztowych w roku 2022 dla Gminy Wałcz i jej jednostek Adam Dyksik 2022-01-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
451601 2021/S 081-208691 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wałcz Urszula Aramowicz 2021-06-01 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
734910 2023/BZP 00117585/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Kłosowie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” Urszula Aramowicz 2023-03-14 14:47:09 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
910362 2024/BZP 00270698/01 Modernizacja dróg gminnych w gminie Wałcz Urszula Aramowicz 2024-05-20 09:09:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
887377 GK.ZP.271.2.2024 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wałcz Urszula Aramowicz 2024-04-10 11:19:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
880591 2024/BZP 00072704/01 Usługi komunalne czyszczenie przepompowni i udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywóz nieczystości płynnych z gminnych zbiorników bezodpływowych w roku 2024/2025 Urszula Aramowicz 2024-03-04 11:23:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
874544 GOPS.252.1.2024 Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu w ich miejscu zamieszkania w roku 2024. Joanna Kostecka 2024-01-26 07:51:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
869046 GOPS.252.2.2023 Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu w ich miejscu zamieszkania w roku 2024 – II Joanna Kostecka 2024-01-09 07:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
857677 GK.ZP.271.18.2023 Dostawa równiarki samobieżnej na potrzeby Gminy Wałcz Urszula Aramowicz 2024-01-25 15:06:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
854209 GOPS.252.1.2023 Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu w ich miejscu zamieszkania w roku 2024 Joanna Kostecka 2023-12-21 07:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
848806 GK.ZP.271.21.2023 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych przy użyciu kart flotowych dla Gminy Wałcz i jednostek organizacyjnych w roku 2024 Urszula Aramowicz 2023-12-13 08:57:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
845127 GK.ZP.271.17.2023 Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Szwecja oraz Lubno Joanna Kostecka 2023-12-12 07:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
843612 GK.ZP.271.16.2023 Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Chwiram Joanna Kostecka 2023-12-01 07:49:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to