Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
818039 2023/BZP 00395513/01 Dobudowa sali lekcyjnej przy Szkole Podstawowej w Gostomi Urszula Aramowicz 2023-10-04 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
560762 2022/BZP 00012708/01 Świadczenie usług pocztowych w roku 2022 dla Gminy Wałcz i jej jednostek Adam Dyksik 2022-01-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
451601 2021/S 081-208691 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wałcz Urszula Aramowicz 2021-06-01 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
734910 2023/BZP 00117585/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Kłosowie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” Urszula Aramowicz 2023-03-14 14:47:09 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
792844 2023/BZP 00303106/01 Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2023/2024 - przewozy regularne Urszula Aramowicz 2023-07-31 12:56:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
788141 2023/BZP 00285719/01 Przebudowa drogi gminnej w miejscowści Czechyń Urszula Aramowicz 2023-08-01 12:56:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
789992 2023/BZP 00292672/01 Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2023/2024 Urszula Aramowicz 2023-07-27 10:35:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
786442 2023/BZP 00279508/01 Usługa cateringu – zbiorowego żywienia dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2023/2024 Urszula Aramowicz 2023-07-24 07:52:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
776334 2023/BZP 00246642/01 Budowa sieci wodociągowej tranzytowej, łączącej sieć wodociągową rozdzielczą w miejscowości Gostomia z siecią wodociągową rozdzielczą w miejscowości Łąki gm. Wałcz Urszula Aramowicz 2023-07-14 12:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
767746 2023/BZP 00219342/01 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wałcz Drugi Urszula Aramowicz 2023-07-13 09:14:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
747826 2023/BZP 00156867 Budowa świetlicy wiejskiej w Kłosowie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” II Urszula Aramowicz 2023-05-24 11:52:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
748410 2023/BZP 00158830/01 Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej Gminy Wałcz II Urszula Aramowicz 2023-05-18 08:40:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
744365 2023/BZP 00146169/01 „Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Wałcz - miejscowości Rudki (Jarogniewie), Czapla (Wiesiółka), Świętosław, Przybkowo” Urszula Aramowicz 2023-05-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
738658 2023/BZP 00129471/01 Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej Gminy Wałcz Urszula Aramowicz 2023-03-20 11:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to