Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
940202 ZP.271.5.2024 Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Dorobna Wola, Irenów i Solec Milena Gliszczyńska 2024-06-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
924003 ZP.271.4.2024 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Popławy-Kolonia oraz Przyłęk Milena Gliszczyńska 2024-05-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
898002 ZP.271.3.2024 Sporządzenie planu ogólnego Gminy Paradyż Milena Gliszczyńska 2024-03-14 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
885327 ZP.271.2.2024 „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wielka Wola, Stawowice Kolonia oraz Paradyż ul. Piotrkowska i Kwiatowa” Milena Gliszczyńska 2024-02-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
855965 ZP.271.12.2023 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Paradyż” w ramach zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Paradyż” Milena Gliszczyńska 2023-12-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
858290 ZP.271.13.2023 Świadczenie usługi dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Paradyż na podstawie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Milena Gliszczyńska 2023-12-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
852372 ZP.271.11.2023 „Zakup ciągnika” w ramach zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Paradyż” Milena Gliszczyńska 2023-12-04 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
849029 ZP.271.10.2023 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Paradyż Milena Gliszczyńska 2023-12-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
838867 ZP.271.7.2023 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Paradyż Milena Gliszczyńska 2023-11-28 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
842822 ZP.271.9.2023 Modernizacja drogi na odcinku Wielka Wola - Kazimierzów Milena Gliszczyńska 2023-11-23 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
842136 ZP.271.8.2023 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Paradyż – polegająca na budowie drogi dla pieszych Milena Gliszczyńska 2023-11-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
664049 ZP.271.22.2022 Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Wielka Wola Milena Gliszczyńska 2022-09-20 11:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
565086 ZP.271.1.2022 Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż-Przyłęk - granica gminy Paradyż/Żarnów Milena Gliszczyńska 2022-03-14 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to