Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
950176 IKS.271.12.2024.MC PRACE BUDOWLANE I INSTALACYJNE NA ZAMKU W NOWEM Magdalena Cichowicz 2024-08-05 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
946892 IKS.271.13.2024.MC Nowe, mury miejskie (XIV XVI wiek); roboty ratownicze i prace budowlano-konserwatorskie, etap III, część 2 Magdalena Cichowicz 2024-07-18 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
936343 IKS.271.13.2024.PM Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Nowe. Etap I: Budowa sieci wodociągowej w Gajewie z przyłączami, stacją podnoszenia ciśnienia i zbiornikiem retencyjnym Przemysław Moczyński 2024-06-26 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
920218 IKS.271.10.2024.MC Nowe - mury miejskie XIV -XVI w. Roboty ratownicze, budowlane i konserwatorskie murów miejskich w Nowem etap III część 3 Magdalena Cichowicz 2024-05-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
916563 IKS.271.9.2024.MC WYKONANIE W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” ZADANIA INWESTYCYJNEGO: BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY PITNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ W MIEJSCOWOŚCI MILEWKO, GMINA NOWE Magdalena Cichowicz 2024-05-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
906661 IKS.271.7.2024.PM Bieżące utrzymanie czystości ulic i chodników na terenie Gminy Nowe Przemysław Moczyński 2024-04-22 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
914087 IKS.271.11.2024.MC Pielęgnacja terenów zielonych na terenie Gminy Nowe na lata 2024-2025 – II postępowanie. Magdalena Cichowicz 2024-04-22 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
908880 IKS.271.8.2024.PM Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryl, gmina Nowe – etap II Przemysław Moczyński 2024-04-19 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
903197 IKS.271.6.2024.MC Pielęgnacja terenów zielonych na terenie Gminy Nowe na lata 2024-2025. Magdalena Cichowicz 2024-03-27 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
879191 IKS.271.5.2024.PM Zarządzanie obiektem użyteczności publicznej - stadion miejski w Nowem przy ulicy Sportowej 1-II postępowanie Przemysław Moczyński 2024-02-02 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
869144 IKS.271.32.2023.MC Modernizacja infrastruktury drogowej przy Al. 3 Maja i na obszarze osiedla Myśliwskiego w Nowem Magdalena Cichowicz 2024-02-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings