Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
812499 ZP.271.17.2023 Remont drogi gminnej K420079 - Pod Blachówką w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko Małgorzata Jasionek 2023-09-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
843382 ZP.271.20.2023 Sukcesywny zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym na potrzeby Urzędu Gminy Kościelisko oraz jednostek podległych. Małgorzata Jasionek 2023-12-01 12:51:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
815951 ZP.271.18.2023 Remont drogi publicznej gminnej K420084 Rąbanisko, w kmod 0+000 do 0+405 w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko - II postępowanie Małgorzata Jasionek 2023-10-10 13:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
803949 ZP.271.13.2023 Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw Gminy Kościelisko w sezonie 2023/2024 Małgorzata Jasionek 2023-10-04 15:46:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
804858 ZP.271.14.2023 Remont drogi publicznej gminnej K420084 Rąbanisko, w km od 0+000 do 0+405, w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko Małgorzata Jasionek 2023-09-28 14:09:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
805287 ZP.271.16.2023 Sukcesywna dostawa paliwa drzewnego – pelletu w sezonie grzewczym 2023/2024 Małgorzata Jasionek 2023-09-12 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
804515 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2023/2024 Małgorzata Jasionek 2023-09-06 14:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
791428 ZP.271.12.2023 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kościelisko. Małgorzata Jasionek 2023-10-02 10:06:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
796871 ZP.271.11.2023 Modernizacja drogi dojazdowej na działce 8025/2 w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko Małgorzata Jasionek 2023-09-18 11:57:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
787830 ZP.271.10.2023 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Drogi do Wróbli w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko Małgorzata Jasionek 2023-09-14 15:35:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
781654 ZP.271.8.2023 Opracowanie projektu budowlanego oraz sporządzenie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie ul. Nędzy-Kubińca w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko Małgorzata Jasionek 2023-07-24 13:46:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to