Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
611033 Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego dworku na gminną bibliotekę publiczną - powtórzenie, Numer sprawy: GBP.ZP.2.2022 Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie 2022-05-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
608672 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Klasztornej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chróścina, Numer sprawy: OR.271.6.2022 Ewa Jonienc 2022-05-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
599210 Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego dworku na gminną bibliotekę publiczną, Numer sprawy: GBP.ZP.1.2022 Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie 2022-04-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
580850 „Przebudowa części ul. Nowowiejskiej w Chróścinie (dz. nr 219/8)” oraz „Przebudowa drogi na dz. Nr 557/114, 553/114 i 110 w Chróścinie”, Numer sprawy: OR.271.5.2022 Ewa Jonienc 2022-03-17 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
580849 Przebudowa ul. Brzozowej w Naroku, Numer sprawy: OR.271.4.2022 Ewa Jonienc 2022-03-17 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
580848 Przebudowa ul. Wiejskiej i Wiosennej w Niewodnikach, Numer sprawy: OR.271.3.2022 Ewa Jonienc 2022-03-17 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
580845 Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice (etap I a) - powtórzenie, Numer sprawy: OR.271.2.2022 Ewa Jonienc 2022-03-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
569979 Przebudowa części ul. Nowowiejskiej w Chróścinie, Numer sprawy: OR.271.1.2022 Ewa Jonienc 2022-02-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
557442 2021/BZP 00334657/01 Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą w Naroku, Numer sprawy: OR.271.23.2021 Ewa Jonienc 2022-02-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
558034 2021/BZP 00338262/01 Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice (etap I a), Numer sprawy: OR.271.26.2021 Ewa Jonienc 2022-01-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings