Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
738521 Budowa budynku publicznego przedszkola wraz z punktem opieki nad dziećmi do lat 3, z zapleczem, zagospodarowaniem działki i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, Numer sprawy: OR.271.4.2023 Ewa Jonienc 2023-04-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
729732 Przebudowa ul. Wiejskiej w Mechnicach, Numer sprawy: OR.271.3.2023 Ewa Jonienc 2023-03-07 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
729719 Przebudowa ul. Polnej i Stawowej w Siedliskach, Numer sprawy: OR.271.2.2023 Ewa Jonienc 2023-03-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
722328 Przebudowa ul. Leśnej w Ciepielowicach; Numer sprawy: OR.271.1.2023 Ewa Jonienc 2023-02-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
708283 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa, Nr sprawy OR.271.14.2022 Ewa Jonienc 2022-12-28 12:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
680434 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa w 2023 r. - powtórzenie, Numer sprawy: OR.271.13.2022 Ewa Jonienc 2022-11-21 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
677998 Dostawa oleju opałowego (ok. 100 tys. dm3) w 2023 roku do obiektów Gminy Dąbrowa, Numer sprawy: OR.271.12.2022 Ewa Jonienc 2022-10-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
662624 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł, Numer sprawy: OR.271.11.2022 Ewa Jonienc 2022-10-06 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
658937 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa w 2023 r., Numer sprawy: OR.271.10.2022 Ewa Jonienc 2022-10-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
642740 Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego dworku na gminną bibliotekę publiczną - powtórzenie, Numer sprawy: GBP.ZP.3.2022 Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie 2022-08-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
639337 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W GMINIE DĄBROWA, nr sprawy OR.271.8.2022 Ewa Jonienc 2022-07-22 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings