Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
909493 OR.271.5.2024 Przebudowa ulicy Leśnej w Ciepielowicach II etap Magdalena Romańczukiewicz 2024-04-25 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
914054 OR.271.6.2024 „Zarządzanie zasobami wodnymi”, w ramach PROW 2014-2020” Magdalena Romańczukiewicz 2024-04-26 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
891062 OR.271.4.2024 Rozwój infrastruktury oświatowej w Dąbrowie - budowa przedszkola Magdalena Romańczukiewicz 2024-04-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
882639 OR.271.3.2024 "Budowa dróg w Gminie Dąbrowa" Magdalena Romańczukiewicz 2024-02-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
872270 IR.271.2.2024 "Budowa dróg w Gminie Dąbrowa" Magdalena Romańczukiewicz 2024-01-25 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
864528 OR.271.13.2023 „Przebudowa ul. Szkolnej w Karczowie” Magdalena Romańczukiewicz 2024-01-11 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
838701 OR.271.12.2023 Centrum Aktywności Lokalnej – przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gm. bibliotekę publiczną, stanowiącą ośr. kultury nowej generacji, modernizacja obiektów zabytkowych w gm. Dąbrowa Ewa Jonienc 2023-11-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
841887 Dostawa oleju opałowego (ok. 100 tys. dm3) w 2024 roku do obiektów Gminy Dąbrowa; OR.271.11.2023 Ewa Jonienc 2023-11-10 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
838126 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł; Numer sprawy: OR.271.10.2023 Ewa Jonienc 2023-11-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
800911 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa w 2024 r., Nr sprawy OR.271.8.2023 Ewa Jonienc 2023-09-08 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
800862 Remont ulicy Wiejskiej w Niewodnikach oraz ulicy Szkolnej w Mechnicach, Numer sprawy: OR.271.9.2023 Ewa Jonienc 2023-08-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
787635 2023/BZP 00283829/01 Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej gminy Dąbrowa i jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa na rok 2024, nr sprawy OR.271.7.2023 Ewa Jonienc 2023-07-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings