Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
642522 RZPiFZ.271.34.2022.MW Utwardzenie płytami IOMB dróg na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2022-08-17 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
647477 RZPiFZ.271.37.2022.MW Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” oraz projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Małgorzata Witzon 2022-08-22 11:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
639904 RZP i FZ.271.33.2022.ZH Wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z istniejącym źródłem ciepła, ciepłej i zimnej wody wraz z cyrkulacją ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej w Górze Zygmunt Hoeft 2022-07-29 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
641966 RZPiFZ.271.36.2022.ZH Opracowanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Wejherowo” – w podziale na części Zygmunt Hoeft 2022-07-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
636165 RZPiFZ.271.31.2022.ZH Zaprojektowanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne budynków dla projektu - Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo" – w podziale na części Zygmunt Hoeft 2022-07-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
636881 RZPiFZ.271.32.2022.MW Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2022-07-21 12:00:00 Zapytanie o informację Service Go to
640972 RZPiFZ.271.35.2022.MW Zaprojektowanie połączeń sieci oświetlenia ulicznego w celu zasilania obwodów oświetleniowych własności Gminy Wejherowo z sieci oświetleniowej Gminy Wejherowo oraz budowy i przebudowy tej sieci w tym celu Małgorzata Witzon 2022-07-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
632714 RZPiFZ.271.28.2022.MW Budowa pętli autobusowej na dz. nr 678 obr. Kąpino w Gminie Wejherowo etap I Małgorzata Witzon 2022-07-15 11:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
635851 RZPiFZ.271.29.2022.MW Zaprojektowanie połączeń sieci oświetlenia ulicznego w celu zasilania obwodów oświetleniowych własności Gminy Wejherowo z sieci oświetleniowej Gminyu Wejherowo oraz budowy i przebudowy tej sieci w tym celu Małgorzata Witzon 2022-07-13 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
634297 RZP i FZ.271.30.2022.ZH Świadczenie usług konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2022-07-12 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
630333 RZPiFZ.271.26.2022.MW Opracowanie dokumentacji projektowej dla koncepcji drogowych na terenie Gminy Wejherowo - w podziale na części Małgorzata Witzon 2022-07-04 12:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
622337 RZPiFZ.271.23.2022.MW Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych, umożliwiający dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego/nauki we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2024 r. Małgorzata Witzon 2022-07-04 11:55:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings