Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
821115 IR.271.3.18.2023 Remont drogi gminnej nr 161014W Nowa Wieś - Murowanka - Gośniewice Magdalena Lewandowska 2023-10-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
824472 IR.271.3.20.2023 Zaprojektowanie i wykonanie „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie, gmina Warka” Magdalena Lewandowska 2023-10-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
824434 IR.271.3.19.2023 Budowa budynków komunalnych w Warce Magdalena Lewandowska 2023-10-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
813597 IR.271.3.17.2023 Remont OSP w Gąskach celem utworzenia lokalnego centrum integracyjnego w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” Sylwia Jałocha 2023-09-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
809040 IR.271.3.16.2023 Zakup i dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konary w gminie Warka Magdalena Lewandowska 2023-09-04 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
806008 IR.271.2.27.2023 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka" Sylwia Jałocha 2023-08-21 23:59:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
785995 IR.271.3.12.2023 Zaprojektowanie i wykonanie „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie, gmina Warka” Sylwia Jałocha 2023-07-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
787845 IR.271.3.13.2023 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Warce Magdalena Lewandowska 2023-07-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
774751 IR.271.3.11.2023 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka Sylwia Jałocha 2023-06-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
769740 IR.271.3.10.2023 Budowa oświetlenia ulicznego, gm. Warka Magdalena Lewandowska 2023-06-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
761670 IR.271.3.9.2023 Budowa oświetlenia ulicznego, gm. Warka Sylwia Jałocha 2023-05-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
760916 IR.271.3.8.2023 Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew - Opożdżew Sylwia Jałocha 2023-05-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
745885 IR.271.3.7.2023 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Warka Magdalena Lewandowska 2023-04-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
803662 IR.271.3.15.2023 Zakup i dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konary w gminie Warka Sylwia Jałocha 2023-08-14 12:07:26 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to