Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
823629 IZP.271.26.2023.JZ.PZP. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Legionów w Strykowie Julita Zatorska 2023-10-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
809524 IZP.271.24.2023.JZ.PZP Projekt budowy drogi gminnej w Dobieszkowie Julita Zatorska 2023-09-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
809514 IZP.271.23.2023.JZ.PZP Projekt budowy dróg gminnych w m. Dobra i Dobra-Nowiny Julita Zatorska 2023-09-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
804605 IZP.271.22.2023.IZ.PZP Budowa ul. Polnej i Szafera w Strykowie wraz z infrastrukturą Izabela Zalewska- Piestrzeniewicz 2023-08-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
801932 IZP.271.20.2023.IZ.PZP Budowa drogi gminnej od mostu w Smolicach do drogi powiatowej nr 5104 E Izabela Zalewska- Piestrzeniewicz 2023-08-24 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
787853 IZP.271.18.2023.JZ.PZP. Projekt budowy dróg gminnych w m. Dobra i Dobra-Nowiny Julita Zatorska 2023-07-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
787820 IZP.271.17.2023.JZ.PZP. Projekt budowy drogi gminnej w Dobieszkowie Julita Zatorska 2023-07-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
781634 IZP.271.16.2023.JZ.PZP. Wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych Julita Zatorska 2023-06-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
778146 IZP.271.15.2023.JZ.PZP. Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Samorządowego oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie Julita Zatorska 2023-06-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
764960 IZP.271.12.2023.JZ.PZP. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DRÓG NA TERENIE MIASTA STRYKOWA Julita Zatorska 2023-05-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
756490 IZP.271.09.2023.JZ.PZP.2 Dostawa mobilnych miasteczek rowerowych oraz edukacyjnych mobilnych miasteczek ruchu drogowego Julita Zatorska 2023-04-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
801252 IZP.271.19.2023.IZ.PZP Remont ulic w Strykowie Izabela Zalewska- Piestrzeniewicz 2023-09-15 11:47:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
803093 IZP.271.21.2023.IZ.PZP Budowa drogi gminnej w m. Klęk- Kiełmina- droga dojazdowa do gruntów rolnych Izabela Zalewska- Piestrzeniewicz 2023-09-07 16:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
767400 IZP.271.14.2023.IZ.PZP Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie Izabela Zalewska- Piestrzeniewicz 2023-08-03 15:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
765271 IZP.271.13.2023.IZ.PZP Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie Izabela Zalewska- Piestrzeniewicz 2023-06-26 16:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
764680 OSP.271.01.2023.PZP Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Strykowie Izabela Zalewska- Piestrzeniewicz 2023-06-28 12:06:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
757745 IZP.271.10.2023.IZ.PZP Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie Izabela Zalewska- Piestrzeniewicz 2023-05-11 15:14:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
759691 IZP.271.11.2023.IZ.PZP Zakup i dostawa kruszywa drogowego na potrzeby remontów dróg w Gminie Stryków Izabela Zalewska- Piestrzeniewicz 2023-06-15 15:34:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
748605 IZP.271.08.2023.IZ.PZP Zakup nowego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków Izabela Zalewska- Piestrzeniewicz 2023-05-18 15:53:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
737042 IZP.271.06.2023.IZ.PZP Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej- Anielin Swędowski Izabela Zalewska- Piestrzeniewicz 2023-05-26 10:08:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
740051 IZP.271.07.2023.IZ.PZP Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków Izabela Zalewska- Piestrzeniewicz 2023-07-04 14:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to