Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
821723 ZP.271.9.2023 Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Stacji Uzdatniania Wody o mocy do 50 kWp wraz z wykonaniem ogrodzenia panelowego. Patrycja Wieczorek 2023-10-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
808984 ZP.271.8.2023 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Trzcinka, Małków ( gmina Poświętne) Patrycja Chacińska 2023-09-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
794088 ZP.271.7.2023 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Wólka Dąbrowicka nr 41 w gminie Poświętne Patrycja Chacińska 2023-08-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
791015 ZP.271.6.2023 Remont świetlicy wiejskiej w Cygowie Patrycja Chacińska 2023-07-24 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
788309 ZP.271-1.81.2023 Dostawa i montaż zewnętrznego podnośnika pionowego platformowego obok schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy Poświętne jako realizację przedsięwzięcia grantowego „Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Poświętne” w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty realizowany w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego przez PFRON. Patrycja Wieczorek 2023-07-07 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
781603 ZP.271-1.78.2023 Dostawa i montaż zewnętrznego podnośnika pionowego platformowego obok schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy Poświętne jako realizację przedsięwzięcia grantowego „Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Poświętne” w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty realizowany w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego przez PFRON. Patrycja Chacińska 2023-06-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
777943 ZP.271-1.72.2023 Remont dróg gruntowych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023 w Gminie Poświętne Patrycja Chacińska 2023-06-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
775240 ZP.271-1.75.2023 Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poświętne Patrycja Chacińska 2023-06-12 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
747606 ZP.271.4.2023 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości: Laskowizna, Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyleś, Międzypole gmina Poświętne z podziałem na części Patrycja Chacińska 2023-04-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
735577 ZP.271.3.2023 Budowa chodników w sołectwach Gminy Poświętne w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok Patrycja Chacińska 2023-03-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
723438 ZP.271.2.2023 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Poświętne oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego wraz z usługą odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji Patrycja Chacińska 2023-02-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
763784 ZP.271.5.2023 Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Stacji Uzdatniania Wody o mocy do 50 kWp oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych Patrycja Chacińska 2023-05-15 17:49:07 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
627379 ZP.271.8.2022 BUDOWA CHODNIKÓW I PODJAZDU W SOŁECTWACH GMINY POŚWIĘTNE Patrycja Chacińska 2022-07-05 14:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
604002 ZP.271.5.2022 BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYCH RĘCZAJACH Patrycja Chacińska 2022-05-26 07:44:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
593127 ZP.271.3.2022 BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYCH RĘCZAJACH Patrycja Chacińska 2022-04-22 10:48:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
580760 ZP.271.1.2022 BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYCH RĘCZAJACH Patrycja Chacińska 2022-03-22 10:44:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
583850 ZP.271.2.2022 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI CZUBAJOWIZNA I NADBIEL Patrycja Chacińska 2022-04-12 15:03:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to