Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
822469 IZD.271.1.14.2023 Budowa oczyszczalni ścieków 350 RLM wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej Beata Leszczyńska 2023-10-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
813586 IZD.271.1.13.2023 Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Nur Klaudia Korycka 2023-09-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
804309 IZD.271.1.12.2023 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nur Beata Leszczyńska 2023-08-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
801520 IZD.271.1.11.2023 Wymiana źródła ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia w Nurze (2023/BZP 00337611/01) Beata Leszczyńska 2023-08-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
796321 IZD.271.1.10.2023 Dowożenie i odwożenie uczniów do szkoły w Nurze w okresie od września do grudnia 2023 r. Beata Leszczyńska 2023-07-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
783541 IZD.271.1.9.2023 Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach Szkoły Podstawowej w Nurze Beata Leszczyńska 2023-06-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
780203 IZD.271.1.8.2023 Przebudowa drogi gminnej Strękowo - Ołtarze-Gołacze (2023/BZP 00259413/01) Beata Leszczyńska 2023-06-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
779371 IZD.271.1.7.2023 Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Godlewo-Milewek - Kamieńczyk Wielki (2023/BZP 00256566/01) Beata Leszczyńska 2023-06-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
769420 IZD.271.1.6.2023 Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Godlewo-Milewek - Kamieńczyk Wielki Beata Leszczyńska 2023-06-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
756451 IZD.271.1.5.2023 Zagospodarowanie terenu przy kościele parafialnym w Nurze Beata Leszczyńska 2023-05-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
739620 IZD.271.1.4.2023 Montaż odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Nur Beata Leszczyńska 2023-03-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
531174 IZD.271.1.8.2021 Rozbudowa drogi gminnej Nr 260523W - ul. Łomżyńska w Nurze - etap II (2021/BZP 00255517/01) Beata Leszczyńska 2021-12-07 15:13:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
527413 IZD.271.1.7.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Nur w 2022 roku Beata Leszczyńska 2021-12-03 15:16:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
521152 IZD.271.1.6.2021 Rozbudowa drogi gminnej Nr 260523W - ul. Łomżyńska w Nurze - etap II (2021/BZP 00231365/01) Beata Leszczyńska 2021-11-02 08:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
480598 IZD.271.1.5.2021 Przebudowa drogi gminnej Nr 260502W Strękowo Nieczykowskie – Żebry-Laskowiec (2021/BZP 00106734/01) Beata Leszczyńska 2021-08-18 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
471422 IZD.271.1.4.2021 Przebudowa drogi gminnej Nr 260502W Strękowo Nieczykowskie - Żebry-Laskowiec (2021/BZP 00084660/01) Beata Leszczyńska 2021-07-07 10:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
468916 IZD.271.1.3.2021 Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nurze (2021/BZP 00078544/01) Beata Leszczyńska 2021-07-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to