Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
938025 IZD.271.1.6.2024 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zuzela wraz z budową przejazdu przez rzekę Pukawkę Beata Leszczyńska 2024-06-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
938717 IZD.271.1.7.2024 Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Nur Beata Leszczyńska 2024-06-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
917001 IZD.271.1.3.2024 Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP Nur Beata Leszczyńska 2024-06-04 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
920394 IZD.271.1.4.2024 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kossaki Beata Leszczyńska 2024-05-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
905291 IZD.271.1.1.2024 Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Nur Beata Leszczyńska 2024-04-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
855157 IZD.271.1.17.2023 Dowożenie i odwożenie uczniów do szkoły w Nurze w 2024 roku Beata Leszczyńska 2023-12-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
855967 IZD.271.1.18.2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Nur w 2024 roku Beata Leszczyńska 2023-12-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
844848 IZD.271.1.16.2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Nur w 2024 roku Beata Leszczyńska 2023-11-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
838575 IZD.271.1.15.2023 Remont drogi gminnej w miejscowości Żebry-Kolonia Beata Leszczyńska 2023-11-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
822469 IZD.271.1.14.2023 Budowa oczyszczalni ścieków 350 RLM wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej Beata Leszczyńska 2023-10-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
813586 IZD.271.1.13.2023 Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Nur Klaudia Korycka 2023-09-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
804309 IZD.271.1.12.2023 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nur Beata Leszczyńska 2023-08-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
922580 IZD.271.1.5.2024 Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Nur Beata Leszczyńska 2024-05-28 13:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
917476 IZD.271.1.2.2024 Poprawa dostępności przestrzeni publicznej poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw Beata Leszczyńska 2024-05-21 14:53:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
651453 IZD.271.1.7.2022 Przebudowa drogi gminnej na działce Nr 157 w miejscowości Murawskie Nadbużne Beata Leszczyńska 2022-12-30 14:29:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
644313 IZD.271.1.6.2022 Instalacja gazowa zbiornikowa z instalacją gazową w gruncie i instalacja gazowa wewnętrzna oraz kotłownia gazowa w budynku Szkoły Podstawowej w Nurze (2022/BZP 00277532/01) Beata Leszczyńska 2022-12-30 14:28:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
632563 IZD.271.1.4.2022 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Szkoły Podstawowej w Nurze (2022/BZP 00228460/01) Beata Leszczyńska 2022-12-30 14:28:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
582580 IZD.271.1.3.2022 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nurze wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej Beata Leszczyńska 2022-12-30 14:27:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
572402 IZD.271.1.2.2022 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Godlewo Wielkie i Godlewo Warsze (2022/BZP 00053412/01) Beata Leszczyńska 2022-12-30 14:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
563094 IZD.271.1.1.2022 Przebudowa drogi gminnej Nr 260513W w miejscowości Zuzela (2022/BZP 00023143/01) Beata Leszczyńska 2022-12-30 14:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
531174 IZD.271.1.8.2021 Rozbudowa drogi gminnej Nr 260523W - ul. Łomżyńska w Nurze - etap II (2021/BZP 00255517/01) Beata Leszczyńska 2021-12-07 15:13:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
527413 IZD.271.1.7.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Nur w 2022 roku Beata Leszczyńska 2021-12-03 15:16:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to