Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
932013 „Poprawa jakości życia mieszkańców Przygórza poprzez budowę infrastruktury sportowej” Przetarg 2 Marcin Bernat 2024-06-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
925340 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Stefana Batorego w Ludwikowicach Kłodzkich Marcin Bernat 2024-05-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
914186 Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizacje oświetlenia drogowego i przebudowę dróg Marcin Bernat 2024-05-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
921543 Zakup FortiMail-200F wraz z roczną licencją Enterprise Bundle – wymiana w ramach TradeUP z urządzenia FML200E” Marcin Bernat 2024-05-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
913400 Poprawa jakości życia mieszkańców Przygórza poprzez budowę infrastruktury sportowej Marcin Bernat 2024-04-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
908013 Bieżące remonty infrastruktury technicznej Gminy Nowa Ruda Marcin Bernat 2024-04-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
906640 Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej Marcin Bernat 2024-04-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
864907 Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Nowa Ruda Marcin Bernat 2023-12-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
863426 „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gmin Nowa Ruda” Przetarg 3 Marcin Bernat 2023-12-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
850693 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nowa Ruda w roku 2024 Marcin Bernat 2023-12-08 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
851235 „Świadczenie powszechnych usług pocztowych na rzecz Urzędu Gmin Nowa Ruda” Przetarg 2 Marcin Bernat 2023-11-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings