Plan of proceedings for a year 2022

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Lubenia - Jasienniki - Obręczna wraz z budową pompowni, zbiornika wyrównawczego i zasilania energetycznego. Długość sieci wodociąg.: 110 PE L=ok. 4 350m ... Construction work Basic mode - no negotiation 2500000 - I quarter Yes - - 2022-01-05 13:15:43 2022-01-05 13:12:30
Budowa infrastruktury wodociągowej Gminy Lubenia Construction work Basic mode - no negotiation 1400000 - II quarter Yes - - 2022-01-05 13:15:59 2022-01-05 13:13:08
Modernizacja pompowni kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubenia wraz z modernizacją odcinka tłocznego Construction work Basic mode - no negotiation 115000 - II quarter Yes - - 2022-01-05 13:14:46 2022-01-05 13:13:36
Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lubenia Construction work Basic mode - no negotiation 4100000 - I quarter Yes - - 2022-03-31 12:17:15 2022-01-05 13:14:24
Przebudowa dróg gminnych Gminy Lubenia Construction work Basic mode - no negotiation 120000 - II quarter Yes - - 2022-01-05 13:16:56 2022-01-05 13:16:56
Przebudowa drogi gminnej Straszydle-Pustki na odcinku od km 0+016,00 dok m 0+752,00 Construction work Basic mode - no negotiation 123500 - I quarter Yes - - 2022-01-05 13:17:28 2022-01-05 13:17:28
Przebudowa dróg wewnętrznych Gminy Lubenia Construction work Basic mode - no negotiation 187000 - II quarter Yes - - 2022-01-05 13:18:00 2022-01-05 13:18:00
Budowa oświetlenia dróg Gminy Lubenia Construction work Basic mode - no negotiation 11000 - II quarter Yes - - 2022-01-05 13:18:30 2022-01-05 13:18:30
Sporządzenie MPZP „Cmentarz – Lubenia” w miejscowości Siedliska - Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF Service Basic mode - no negotiation 150000 - II quarter Yes - - 2022-03-31 12:10:47 2022-01-05 13:19:05
Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Siedliskach Gmina Lubenia w 2023 r Service Basic mode - no negotiation 250000 - I quarter Yes - - 2022-01-05 13:19:36 2022-01-05 13:19:36
Zakup energii elektrycznej – Oświetlenie uliczne i obietkty Gminy Lubenia Delivery EN Nieograniczony 1000000 - I quarter Yes - - 2022-01-05 13:20:09 2022-01-05 13:20:09
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowgo typu E Delivery EN Nieograniczony 500000 - II quarter Yes - - 2022-01-05 13:21:04 2022-01-05 13:21:04
Cyfrowa Gmina Lubenia Delivery Basic mode - no negotiation 156000 - II quarter Yes - - 2022-03-31 12:12:33 2022-03-31 12:12:33
Dostawa ciągnika na potrzeby obsługi sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody Delivery Basic mode - no negotiation 339999 - I quarter Yes - - 2022-03-31 12:15:47 2022-03-31 12:15:47
Dostawa małego ciągnika do transportu odpadów komunalnych Delivery Basic mode - no negotiation 120000 - IV quarter No - - 2022-10-20 10:15:32 2022-10-20 10:15:32