Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
820316 2023/BZP 00403095/01 Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn [znak sprawy ZP.271.7.2023] Katarzyna Foryś 2023-10-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
812596 2023/S 168-528628 Kwidzyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. [znak sprawy ZP.271.6.2023] Katarzyna Foryś 2023-09-29 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
805133 2023/S 154-488166 Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Kwidzyn [znak sprawy ZP.271.5.2023] Katarzyna Foryś 2023-08-29 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
770780 2023/BZP 00228986/01 Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn [znak sprawy ZP.271.4.2023] Katarzyna Foryś 2023-06-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
763249 2023/S 089-274601 Dowóz uczniów z trenu Gminy Kwidzyn do placówek oświatowych [znak sprawy ZP.271.3.2023] Katarzyna Foryś 2023-06-05 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
745425 2023/S 060-177949 Kwidzyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2023r. [znak sprawy ZP.271.2.2023] Katarzyna Foryś 2023-04-21 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
712673 2023/BZP 00012543 Rozbiórka istniejącej oraz budowa kładki dla pieszych przez rzekę Liwę wraz z podejściami [znak sprawy ZP.271.1.2023] Katarzyna Foryś 2023-01-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
710637 2022/BZP 00522761 Modernizacja dróg gminnych w 2023 roku [znak sprawy ZP.271.37.2022] Katarzyna Foryś 2023-01-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
704233 2022/BZP 00490582 Zakup paliwa do samochodów służbowych i pojazdów będących w użytkowaniu Gminy Kwidzyn [znak sprawy ZP.271.36.2022] Katarzyna Foryś 2022-12-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
699574 2022/BZP 00473616/01 Wykonywanie w 2023 roku remontów bieżących w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach budowlanych będących własnością Gminy Kwidzyn [znak sprawy ZP.271.34.2022] Katarzyna Foryś 2022-12-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
701881 2022/BZP 00481339 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym [znak sprawy ZP.271.35.2022] Katarzyna Foryś 2022-12-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings