Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
487489 2021/S 141-374252 Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Kwidzyn [znak sprawy ZP.271.8.2021] Katarzyna Foryś 2021-08-23 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
481987 2021/BZP 00110102/01 Dowóz uczniów z terenu Gminy Kwidzyn do placówek oświatowych [znak sprawy ZP.271.7.2021] Katarzyna Foryś 2021-07-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
468212 2021/BZP 00054146/01 Rozbudowa budynku oświatowo-kulturowego i OSP o garaż wraz z infrastrukturą techniczną [znak sprawy ZP.271.6.2021] Katarzyna Foryś 2021-06-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
457756 2021/BZP 00054146/01 Rozbudowa budynku oświatowo-kulturowego i OSP o garaż wraz z infrastrukturą techniczną [znak sprawy ZP.271.6.2021] Katarzyna Foryś 2021-05-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
454883 2021/BZP 00047770/01 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 247006G Rozpędziny - Nowy Dwór - etap II Katarzyna Foryś 2021-05-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
444228 2021/BZP 00029763/01 Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem docieplenia połaci dachowych na budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 2 w Rakowcu (znak sprawy ZP.271.4.2021) Katarzyna Foryś 2021-04-23 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
438697 2021/BZP 00021747/01 Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Korzeniewie (znak sprawy ZP.271.3.2021) Katarzyna Foryś 2021-04-09 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
435750 2021/BZP 00018296/01 Budowa chodnika wzdłuż ulicy Pawlickiej w Rakowcu ( znak sprawy ZP.271.2.2021) Katarzyna Foryś 2021-03-31 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
416958 ZP.271.1.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Katarzyna Foryś 2021-02-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
331230 IK.271.26.2020.II Zakup płyt JOMB wraz z transportem do miejscowości Dubiel, gmina Kwidzyn Weronika Jarzębowska 2020-05-19 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings