Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
956206 INW.271.1.10.2024.JŁ „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w Szkole Podstawowej w Strzegocinie, gm. Kutno” Jolanta Łowczyńska 2024-08-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
956789 INW.271.1.11.2024.JŁ „Remont drogi wewnętrznej na działce 94/44 w miejscowości Stara Wieś gmina Kutno” Jolanta Łowczyńska 2024-08-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
947756 ZP.271.1.07.2024.JŁ „Zakup i dostawa peletu drzewnego luzem-cysterna z załadunkiem pneumatycznym do kotłowni szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno” Jolanta Łowczyńska 2024-07-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
949023 ZP.271.1.08.2024.JŁ Remont drogi wewnętrznej na działce 94/44 w miejscowości Stara Wieś gmina Kutno Jolanta Łowczyńska 2024-07-18 11:10:30 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
945772 ZP.271.1.09.2024.JŁ Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w miejscowości Bielawki, gm. Kutno Jolanta Łowczyńska 2024-07-11 13:47:04 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
842134 ZP.271.1.12.2023.JŁ Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kutno oraz zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2024 roku Jolanta Łowczyńska 2023-11-14 13:16:42 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
815812 ZP.271.1.08.2023.JŁ Zagospodarowanie terenu - świetlica kontenerowa w Sierakowie Jolanta Łowczyńska 2023-09-27 14:36:13 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
788369 ZP.271.1.03.2023.JŁ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i otwartej strefy aktywności w miejscowości Głogowiec, budowa przepompowni strefowej na sieci wodociągowej w Głogowcu Jolanta Łowczyńska 2023-07-24 09:43:26 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
778109 ZP.271.1.02.2023.JŁ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i otwartej strefy aktywności w miejscowości Głogowiec, budowa przepompowni strefowej na sieci wodociągowej w Głogowcu Jolanta Łowczyńska 2023-06-27 14:40:30 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
756383 OSP.1.2023 Zagospodarowanie terenu na potrzeby placu zabaw dla dzieci w miejscowości Leszno Jolanta Łowczyńska 2023-05-25 11:59:37 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
938210 ZP.271.1.06.2024.JŁ Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w miejscowości Bielawki, gm. Kutno Jolanta Łowczyńska 2024-06-24 14:07:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
928603 ZP.271.1.05.2024.JŁ „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bielawki gmina Kutno ” Jolanta Łowczyńska 2024-07-10 14:12:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
928580 ZP.271.1.04.2024.JŁ Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sieciechów gmina Kutno Jolanta Łowczyńska 2024-07-10 14:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
897350 ZP.271.1.03.2024.JŁ Remont poboczy drogi gminnej nr 102211E gmina Kutno Jolanta Łowczyńska 2024-04-10 15:14:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
887722 ZP.271.1.02.2024.JŁ Przebudowa drogi w miejscowości Sieraków gmina Kutno Jolanta Łowczyńska 2024-03-27 15:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
852820 ZP.271.1.13.2023.JŁ Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kutno oraz zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2024 roku Jolanta Łowczyńska 2024-01-03 14:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
835532 ZP.271.1.11.2023.JŁ „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kutno” Jolanta Łowczyńska 2023-12-22 12:51:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
826315 ZP.271.1.09.2023.JŁ Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3 143 513,00 zł. Jolanta Łowczyńska 2023-11-28 15:23:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
827461 ZP.271.1.10.2023.JŁ Zagospodarowanie terenu - świetlica kontenerowa w Sierakowie Jolanta Łowczyńska 2023-11-13 15:01:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
809325 ZP.271.1.07.2023.JŁ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i otwartej strefy aktywności w miejscowości Głogowiec, budowa przepompowni strefowej na sieci wodociągowej w Głogowcu Jolanta Łowczyńska 2023-10-13 12:39:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to