Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
809325 ZP.271.1.07.2023.JŁ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i otwartej strefy aktywności w miejscowości Głogowiec, budowa przepompowni strefowej na sieci wodociągowej w Głogowcu Jolanta Łowczyńska 2023-09-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
815812 ZP.271.1.08.2023.JŁ Zagospodarowanie terenu - świetlica kontenerowa w Sierakowie Jolanta Łowczyńska 2023-09-27 14:36:13 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
788369 ZP.271.1.03.2023.JŁ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i otwartej strefy aktywności w miejscowości Głogowiec, budowa przepompowni strefowej na sieci wodociągowej w Głogowcu Jolanta Łowczyńska 2023-07-24 09:43:26 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
778109 ZP.271.1.02.2023.JŁ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i otwartej strefy aktywności w miejscowości Głogowiec, budowa przepompowni strefowej na sieci wodociągowej w Głogowcu Jolanta Łowczyńska 2023-06-27 14:40:30 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
756383 OSP.1.2023 Zagospodarowanie terenu na potrzeby placu zabaw dla dzieci w miejscowości Leszno Jolanta Łowczyńska 2023-05-25 11:59:37 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
799702 ZP.271.1.06.2023.JŁ Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Sieciechów gmina Kutno Jolanta Łowczyńska 2023-09-08 09:43:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
796940 ZP.271.1.05.2023.JŁ Cyfrowa Gmina Jolanta Łowczyńska 2023-08-16 12:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
794670 ZP.271.1.04.2023.JŁ Świadczenie usług w zakresie przewozu (dowozu i odwozu) uczniów do szkół na terenie gminy Kutno Jolanta Łowczyńska 2023-08-22 15:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
767110 ZP.271.1.01.2023.JŁ Rozbudowa, przebudowa i remonty dróg gminnych, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami, przebudowa budynku OSP w Gołębiewku Nowym Jolanta Łowczyńska 2023-07-07 09:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to