Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
953406 GKŚO.I.271.7.2024 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kiwitach” Paweł Napiórkowski 2024-08-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
948354 GKŚO.I.271.6.2024 Dostawa kruszywa drogowego frakcji 0 -31,5 C50/30 w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja drogi wewnętrznej numer 82 obręb Napraty gm. Kiwity” Paweł Napiórkowski 2024-07-09 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
947072 GKŚO.I.271.5.2024 „Wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbiórką komina na budynku byłego GOK-u w Kiwitach” Paweł Napiórkowski 2024-07-05 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
945012 GKŚO.III.271.1.2024 „Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów, stanu technicznego budynków, budowli i obiektów budowlanych będących własnością Gminy Kiwity wraz z założeniem elektronicznych książek obiektów” Paweł Napiórkowski 2024-07-02 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
943811 GKŚO.III.271.2.2024 „Sporządzenie projektu planu ogólnego dla Gminy Kiwity” Paweł Napiórkowski 2024-06-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
927846 GKŚO.I.271.5.2024 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa studni głębinowej przy stacji uzdatniania wody w Kiwitach. Paweł Napiórkowski 2024-05-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
927779 GKŚO.I.271.4.2024 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Krekole. Paweł Napiórkowski 2024-05-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
883915 GKŚO.I.271.14.2023 „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Połapin, rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty oraz modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity” Paweł Napiórkowski 2024-02-20 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
870747 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przychodni lekarskiej. Paweł Napiórkowski 2024-01-12 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
867092 GKŚO.I.271.14.2023 „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Połapin, rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty oraz modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity” Paweł Napiórkowski 2024-01-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
866699 Dostawa urządzeń GPS do monitorowania pojazdów stanowiących własność gm. Kiwity. Paweł Napiórkowski 2024-01-02 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
876888 GKŚO.I.271.1.2024 „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” Paweł Napiórkowski 2024-03-26 12:01:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
874844 GKŚO.I.271.14.2023 „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Połapin, rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty oraz modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity” Paweł Napiórkowski 2024-02-01 11:53:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
840692 GKŚO.I.271.13.2023 Zakup energii elektrycznej w 2024 roku Paweł Napiórkowski 2023-12-05 11:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
819972 GKŚO.I.271.11.2023 „Budowa studni głębinowej w Kiersnowie”. Paweł Napiórkowski 2023-11-13 11:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
797268 GKŚO.I.271.5.2023/9 „Zwiększenie Dostępności Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Kiwitach” - Zakup liniałów optycznych do Urzędu Gminy w Kiwitach. Paweł Napiórkowski 2023-07-31 12:53:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
794770 GKŚO.I.271.5.2023/9 „Zwiększenie Dostępności Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Kiwitach” - Zakup liniałów optycznych do Urzędu Gminy w Kiwitach. Paweł Napiórkowski 2023-07-24 11:34:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
790735 GKŚO.I.271.5.2023/10 Zwiększenie Dostępności Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Kiwitach” - Wykonanie oraz zakup licencji dostępnej cyfrowo strony www dla jednostek podległych - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach oraz Szkoła Podstawowa w Kiwitach”. Paweł Napiórkowski 2023-07-31 12:54:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
789876 GKŚO.I.271.5.2023/7 „Zwiększenie Dostępności Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Kiwitach” - „Zakup krzesła ewakuacyjnego do Urzędu Gminy w Kiwitach”. Paweł Napiórkowski 2023-07-31 13:11:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
790908 GKŚO.I.271.5.2023/9 „Zwiększenie Dostępności Usług świadczonych przez Urząd Gminy w Kiwitach” - Zakup liniałów optycznych do Urzędu Gminy w Kiwitach. Paweł Napiórkowski 2023-07-31 13:13:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
790562 GKŚO.III.7020.2.2023 „Wykonanie przeglądu stanu technicznego budowli – place zabaw, siłownie zewnętrzne oraz wieża widokowa na terenie gminy Kiwity”. Paweł Napiórkowski 2023-07-31 13:15:00 Zapytanie ofertowe Service Go to