Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
815899 I-I.271.12.2023 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6 394 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Krzysztof Bartoszek 2023-10-11 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
818299 I-I.271.13.2023 Przebudowa dróg na terenie Gminy Gorzyce w miejscowościach Wrzawy i Sokolniki. Krzysztof Bartoszek 2023-09-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
800115 I-I.271.11.2023 JEDNOETAPOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ DOMU KULTURY W GORZYCACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU, Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ INFORMACJAMI ZAWIERAJĄCYMI WSTĘPNE ROZWIĄZANIA, TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE I KOSZTOWE Krzysztof Bartoszek 2023-09-01 10:00:00 Konkurs PZP - opracowania studialne/prace konkursowe Service Go to
787630 I-I.271.4.2023 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce - część 3 - Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach. Krzysztof Bartoszek 2023-07-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
785564 I-I.271.10.2023 Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2023/2024. Krzysztof Bartoszek 2023-07-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
767917 I-I.271.4.2023 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce. Krzysztof Bartoszek 2023-06-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
750296 I-I.271.6.2023 Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 2023 r. Krzysztof Bartoszek 2023-04-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
739563 I-I.271.5.2023 Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalnym w msc. Gorzyce. Krzysztof Bartoszek 2023-03-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
705413 I-I.271.13.2022 Jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Domu Kultury w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacjami zawierającymi wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe. Krzysztof Bartoszek 2023-02-16 10:00:00 Konkurs PZP - opracowania studialne/prace konkursowe Service Go to
677245 I-I.271.13.2022 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gorzyce. Krzysztof Bartoszek 2022-11-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
768038 I-I.271.9.2023 Przebudowa dróg na terenie Gminy Gorzyce w miejscowościach Gorzyce, Trześń, Zalesie Gorzyce, Furmany. Krzysztof Bartoszek 2023-06-21 08:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
760662 I-I.271.8.2023 Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzyce poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Sokolniki i Motycze Poduchowne. Krzysztof Bartoszek 2023-06-15 08:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
756454 TZ-I.271.1.2023 Przebudowa placów zabaw na terenie Gminy Gorzyce Krzysztof Bartoszek 2023-06-02 08:32:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
755539 I-I.271.7.2023 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 100118R w Gorzycach" Krzysztof Bartoszek 2023-05-23 08:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
739055 I-I.271.3.2023 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Krzysztof Bartoszek 2023-04-26 08:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
740688 I-I.271.4.2023 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce. Krzysztof Bartoszek 2023-03-30 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
713085 I-I.271.2.2023 Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach. Krzysztof Bartoszek 2023-03-23 08:27:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
712237 I-I.271.1.2023 Przewóz uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce uczestniczących w zajęciach nauki pływania w ramach realizacji projektu „Umiem pływać-jestem bezpieczny 2023”. Krzysztof Bartoszek 2023-01-18 08:28:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
669278 I-I.271.12.2022 Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach. Krzysztof Bartoszek 2023-03-23 08:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
667044 I-I.271.11.2022 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr ewid. 458/3) Góra Plebańska w Gorzycach. Krzysztof Bartoszek 2022-10-10 14:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to