Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
955138 I-I.271.11.2024 Zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania wraz ze szkoleniami i audytami w ramach konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd. Krzysztof Bartoszek 2024-07-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
957305 I-I.271.12.2024 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzyce. Krzysztof Bartoszek 2024-07-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
951124 I-I.271.10.2024 Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2024/2025. Krzysztof Bartoszek 2024-07-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
930123 I-I.271.9.2024 Przebudowa dróg na terenie Gminy Gorzyce w miejscowościach Gorzyce i Trześń. Krzysztof Bartoszek 2024-06-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
913205 I-I.271.8.2024 Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Gorzyce. Krzysztof Bartoszek 2024-04-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
905151 : I-I.271.6.2024 Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce. Krzysztof Bartoszek 2024-04-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
888413 I-I.271.6.2024 Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce. Krzysztof Bartoszek 2024-03-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
896670 I-I.271.7.2024 Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 2024 r. Krzysztof Bartoszek 2024-03-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
887396 I-I.271.5.2024 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy (etap II i III). Krzysztof Bartoszek 2024-03-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
873858 I-I.271.3.2024 Budowa oświetlenia przy boisku sportowym w miejscowości Trześń. Krzysztof Bartoszek 2024-01-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
869997 I-I.271.1.2024 Przebudowa drogi gminnej nr 100146R (na odcinku ul. Furmańskiej) w km 0+000 – 0+877,50 w miejscowości Sokolniki. Krzysztof Bartoszek 2024-01-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
876648 I-I.271.4.2024 Przewóz uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce uczestniczących w zajęciach nauki pływania w ramach realizacji projektu „Umiem pływać-jestem bezpieczny 2024”. Krzysztof Bartoszek 2024-01-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
768038 I-I.271.9.2023 Przebudowa dróg na terenie Gminy Gorzyce w miejscowościach Gorzyce, Trześń, Zalesie Gorzyce, Furmany. Krzysztof Bartoszek 2023-06-21 08:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
760662 I-I.271.8.2023 Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzyce poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Sokolniki i Motycze Poduchowne. Krzysztof Bartoszek 2023-06-15 08:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
756454 TZ-I.271.1.2023 Przebudowa placów zabaw na terenie Gminy Gorzyce Krzysztof Bartoszek 2023-06-02 08:32:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
755539 I-I.271.7.2023 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 100118R w Gorzycach" Krzysztof Bartoszek 2023-05-23 08:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
739055 I-I.271.3.2023 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Krzysztof Bartoszek 2023-04-26 08:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
740688 I-I.271.4.2023 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce. Krzysztof Bartoszek 2023-03-30 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
713085 I-I.271.2.2023 Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach. Krzysztof Bartoszek 2023-03-23 08:27:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
712237 I-I.271.1.2023 Przewóz uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce uczestniczących w zajęciach nauki pływania w ramach realizacji projektu „Umiem pływać-jestem bezpieczny 2023”. Krzysztof Bartoszek 2023-01-18 08:28:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
669278 I-I.271.12.2022 Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach. Krzysztof Bartoszek 2023-03-23 08:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
667044 I-I.271.11.2022 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr ewid. 458/3) Góra Plebańska w Gorzycach. Krzysztof Bartoszek 2022-10-10 14:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to