Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
330666 GR.271.7.2020 Przebudowa z rozbudową remizy strażackiej w m. Strzyżewo Smykowe, dz. nr 97/1 i 97/3 gmina Gniezno_2 Referat gospodarki i rozwoju 2020-04-15 09:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
328493 GR.273.17.2020 Przygotowanie opinii geotechnicznej (wstępne badania geotechniczne) przed sporządzeniem dokumentacji projektowej mostu w ciągu drogi gminnej nr 287001P w m. Krzyszczewo. Referat gospodarki i rozwoju 2020-03-24 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
328533 GR.273.18.2020 Opracowanie projektu technologicznego kuchni obsługującej obiekt oświatowy w Szkole Podstawowej w Zdziechowie gmina Gniezno Referat gospodarki i rozwoju 2020-03-24 11:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
307383 GR.271.2.2010 Zakup energii elektrycznej do 31 grudnia 2020 r dla Gminy Gniezno Referat gospodarki i rozwoju 2020-02-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
309242 GR.273.8.2020 Dostawa i montaż ogrodzenia betonowego o przęsłach pełnych (gładkich) Referat gospodarki i rozwoju 2020-02-04 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
293120 GR.271.33.2019 Zakup urządzeń do funkcjonowania kina studyjnego i plenerowego Referat gospodarki i rozwoju 2019-12-19 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to