Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
697755 GR.271.66.2022 Przeprowadzenie zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno”_postępowanie 2 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00466228/01 z dnia 2022-11-29 Martyna Wolniewicz 2022-12-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
700399 GR.271.67.2022 Zakup laptopów w ramach projektu „Cyfrowe Kluby Seniora” Ogłoszenie nr 2022/BZP 00476532/01 z dnia 2022-12-05 Martyna Wolniewicz 2022-12-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
689547 GR.271.64.2022 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Jankowo Dolne na wysokości działki 96/1 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00437502/01 z dnia 2022-11-14 Martyna Wolniewicz 2022-12-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
694161 GR.273.179.2022 Dostawa sprzętu pożarniczego dla OSP w Strzyżewie Smykowym Referat gospodarki i rozwoju 2022-11-28 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
696264 GR.271.65.2022 świadczenie pełnej usługi oświetleniowej w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gniezno w 2023 roku Referat gospodarki i rozwoju 2022-11-25 16:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
688523 GR.273.175.2022 Zimowe utrzymanie dróg gminnych gminy Gniezno w sezonie 2022-2023 Referat gospodarki i rozwoju 2022-11-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
685391 GR.271.63.2022 Przeprowadzenie zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno” Ogłoszenie nr 2022/BZP 00423576/01 z dnia 2022-11-04 Martyna Wolniewicz 2022-11-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
682826 GR.271.62.2022 Remont drogi gminnej - nakładka bitumiczna osiedle Cieniste_postępowanie_2 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00414227/01 z dnia 2022-10-27 Martyna Wolniewicz 2022-11-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
665735 GR.271.54.2022 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Gniezno do 31 grudnia 2023 r Referat gospodarki i rozwoju 2022-10-28 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
680731 GR.273.166.2022 Przegląd stanu technicznego przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z przepisami prawa budowlanego i p. poż. obiektów będących w zarządzie Gminy Gniezno w okresie do 15 grudnia 2022 r._powtórzenie postepowania Referat gospodarki i rozwoju 2022-10-27 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
675273 GR.271.60.2022 Remont drogi gminnej - nakładka bitumiczna osiedle Cieniste Ogłoszenie nr 2022/BZP 00389126/01 z dnia 2022-10-12 Martyna Wolniewicz 2022-10-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
677777 GR.271.61.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 287047P oraz numer 287001P w Krzyszczewie_postepowanie_3 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00397868/01 z dnia 2022-10-18 Martyna Wolniewicz 2022-10-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
486400 OŚR.273.11.2021 Zakup sadzonek drzew miododajnych - lip drobnolistnych. Referat ochrony środowiska, rolnictwa i spraw lokalnych 2021-08-05 14:35:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to