Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
774179 ZP.1.2023/OSPJabłonka Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jabłonka celem zwiększenia potencjału technicznego RIIiPP 2023-06-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
751802 RIIiPP.271.18.2023 Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury drogowej, oświetleniowej, turystycznej w miejscowościach popegeerowskich, Gmina Dydnia RIIiPP 2023-04-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
750129 RF.3054.1.2023 "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dydnia oraz jednostek organizacyjnych w latach 2023-2025" RIIiPP 2023-04-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
740055 RIIiPP.271.07.2023 „Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia” RIIiPP 2023-03-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
746026 RIIiPP.271.16.2023 Utworzenie strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni oraz Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Niebocku do standardów określonych w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych RIIiPP 2023-03-30 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
744450 ROIK.271.20.2023.TŻ Poprawa dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnych w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pn.: „Dostępna Gmina Dydnia”. RIIiPP 2023-03-30 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
742096 RIIiPP.271.11.2023 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 w miejscowości Jabłonka (214+640-215+010) strona lewa ” RIIiPP 2023-03-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
740098 RIIiPP.271.13.2023.MG Zakup i dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Obarzymie i Niewistce w ilości 8700l. RIIiPP 2023-03-15 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
724423 RIIiPP.271.06.2023 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie wraz z dostawą i montażem urządzeń do budowy systemu nadzoru nad produkcją i jakością sieci dostaw wody w gminie Dydnia” RIIiPP 2023-02-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
716666 RIIiPP.271.01.2023 „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia”. RIIiPP 2023-02-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
698388 ZOS.261.3.2022 Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu uczniów niepełnosprawnych Gminy Dydnia w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” RIIiPP 2022-12-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings