Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
528957 IGROŚ.271.1.10.2021 Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kuźnica Czarnkowska na ul. Polnej Mikołaj Jakubowski 2021-11-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
525397 IGROŚ.271.1.9.2021 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Śmieszkowo przy ulicy Szkolnej Michał Iwanicki 2021-11-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
503452 SKG.271.1.2021 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6.500.000,00zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Michał Iwanicki 2021-10-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
503871 IGROŚ.271.1.8.2021 Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 483 w Kuźnicy Czarnkowskiej Michał Iwanicki 2021-09-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
489406 IGROŚ.271.1.7.2021 Przebudowa drogi gminnej, ul. Parkowej w Gębicach Mikołaj Jakubowski 2021-08-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
486635 IGROŚ.271.1.6.2021 Świadczenie usług transportowych wraz z opiekunem – przewozy uczniów Gminy Czarnków w roku szkolnym 2021/2022 Mikołaj Jakubowski 2021-08-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
481835 IGROŚ.271.1.5.2021 BUDOWA DROGI GMINNEJ W KUŹNICY CZARNKOWSKIEJ - UL. RÓŻANA, UL. POCZTOWA, UL. PARKOWA, UL. AKACJOWA (W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ - WYBUDUJ). Mikołaj Jakubowski 2021-07-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
480812 IGROŚ.271.1.4.2021 Rozbudowa sali wiejskiej w Mikołajewie Mikołaj Jakubowski 2021-07-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
474092 IGROŚ.271.1.3.2021 BUDOWA DROGI GMINNEJ W KUŹNICY CZARNKOWSKIEJ - UL. RÓŻANA, UL. POCZTOWA, UL.PARKOWA, UL. AKACJOWA (W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ - WYBUDUJ). Michał Iwanicki 2021-07-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
456017 IGROŚ.271.1.2.2021 Dostawa opału dla Gminy Czarnków na sezon grzewczy I półrocze 2021 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków Michał Iwanicki 2021-05-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings