Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
503871 IGROŚ.271.1.8.2021 Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 483 w Kuźnicy Czarnkowskiej Michał Iwanicki 2021-09-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
503452 SKG.271.1.2021 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6.500.000,00zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Michał Iwanicki 2021-10-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
489406 IGROŚ.271.1.7.2021 Przebudowa drogi gminnej, ul. Parkowej w Gębicach Mikołaj Jakubowski 2021-08-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
486635 IGROŚ.271.1.6.2021 Świadczenie usług transportowych wraz z opiekunem – przewozy uczniów Gminy Czarnków w roku szkolnym 2021/2022 Mikołaj Jakubowski 2021-08-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
481835 IGROŚ.271.1.5.2021 BUDOWA DROGI GMINNEJ W KUŹNICY CZARNKOWSKIEJ - UL. RÓŻANA, UL. POCZTOWA, UL. PARKOWA, UL. AKACJOWA (W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ - WYBUDUJ). Mikołaj Jakubowski 2021-07-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
480812 IGROŚ.271.1.4.2021 Rozbudowa sali wiejskiej w Mikołajewie Mikołaj Jakubowski 2021-07-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
474092 IGROŚ.271.1.3.2021 BUDOWA DROGI GMINNEJ W KUŹNICY CZARNKOWSKIEJ - UL. RÓŻANA, UL. POCZTOWA, UL.PARKOWA, UL. AKACJOWA (W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ - WYBUDUJ). Michał Iwanicki 2021-07-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
456017 IGROŚ.271.1.2.2021 Dostawa opału dla Gminy Czarnków na sezon grzewczy I półrocze 2021 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków Michał Iwanicki 2021-05-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
444008 IGROŚ.271.2.2.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁĘŻYN, GMINA CZARNKÓW – PROW 2014-2020” Michał Iwanicki 2021-04-16 15:00:00 Zapytanie o cenę Service Go to
384958 SKG.271.1.2020 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Michał Iwanicki 2020-11-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
260104 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 6 199 066,40zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2019 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Michał Iwanicki 2019-10-30 10:00:00 - - Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings