Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
885808 ZP.271.4.2024.EW Dostawa kruszywa twardego przeznaczonego na remont dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Elżbieta Więckowska 2024-02-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
880745 ZP.271.1.3.2024.EW Świadczenie kompleksowej usługi wydruków oraz wykonywania kopii ksero w technologii laserowej monochromatycznej (czarnej) jak również kolorowej oraz możliwości wykonywania odwzorowań cyfrowych – skanów dokumentów na urządzeniach dostawcy usługi, a dostarczonych do używania Zamawiającemu Gminie Aleksandrów Kujawski Elżbieta Więckowska 2024-02-05 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
870345 ZP.271.3.2024.EW Usługa transportowa, świadczona dla uczestników Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski Elżbieta Więckowska 2024-01-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
870300 ZP.271.2.2024.EW Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia, świadczona dla uczestników Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski Elżbieta Więckowska 2024-01-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
870543 ZP.271.1.2.2024.EW Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo, Gmina Aleksandrów Kujawski” Elżbieta Więckowska 2024-01-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
863740 ZP.271.35.2023.EW Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla budowy budynku świetlicy „Kuźnia smaków Kujaw” w miejscowości Nowy Ciechocinek wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, Gmina Aleksandrów Kujawski Elżbieta Więckowska 2023-12-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
863784 ZP.271.1.21.2023.EW Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160207C ul. Krokusowej w miejscowości Rożno-Parcele, Gmina Aleksandrów Kujawski” Elżbieta Więckowska 2023-12-18 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
853388 ZP.271.34.2023.EW Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024 Elżbieta Więckowska 2023-12-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
846463 ZP.271.32.2023.EW Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo, Gmina Aleksandrów Kujawski Elżbieta Więckowska 2023-12-01 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
846494 ZP.271.33.2023.EW Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski Elżbieta Więckowska 2023-11-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings