Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
382995 RP VI WBA 210.1.2020 WYKONANIE KOMPLETNEJ, KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „BUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REGIONALNEJ W GDAŃSKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” ORAZ Z NADZOREM AUTORSKIM Joanna Bątkowska 2020-11-05 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings