Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
907970 I.271.9.2024 „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Otłowiec” Zbigniew Frymark 2024-04-11 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
901637 I.271.8.2024 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa stadionu sportowego” w Gardei. Zbigniew Frymark 2024-03-22 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
897962 I.271.4.2024 „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Otłowiec” Zbigniew Frymark 2024-03-21 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
887733 I.271.3.2024 „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Otłowiec” Zbigniew Frymark 2024-02-29 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
875826 I.271.2.2024 „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 250019 G Rozajny - Rozajny Kolonia” Zbigniew Frymark 2024-02-06 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
874625 I.271.1.2024 Dostawa kruszywa drogowego na drogi gminne w 2024 r. Zbigniew Frymark 2024-01-23 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
861274 271.1.2023 Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gardeja Zbigniew Frymark 2023-12-18 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
857454 I.271.19.2023 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gardeja Sławomir Pulkowski 2023-12-11 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
853510 I.271.17.2023 Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gardeja oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gardei Sławomir Pulkowski 2023-12-04 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
852275 I.271.16.2023 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gardeja Sławomir Pulkowski 2023-12-01 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings