Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
857064 KI.271.8.2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2024 r. Sebastian Kątek 2024-01-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
826693 KI.271.7.2023 ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: Budowa krytej pływalni z częścią rekreacyjno - wypoczynkową przy Szkole w Fredropolu w formule zaprojektuj i wybuduj Sebastian Kątek 2023-10-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
820047 KI.271.6.2023 2. ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: Budowa krytej pływalni z częścią rekreacyjno - wypoczynkową przy Szkole w Fredropolu w formule zaprojektuj i wybuduj Sebastian Kątek 2023-09-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
810114 KI.271.5.2023 ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: Budowa krytej pływalni z częścią rekreacyjno - wypoczynkową przy Szkole w Fredropolu w formule zaprojektuj i wybuduj Sebastian Kątek 2023-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
797103 KI.271.4.2023 Remont przepustu w km 1+540 w ciągu drogi gminnej 116146 R Leszczyny - Sopotnik Sebastian Kątek 2023-08-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
765711 OSP.KUP.271.1.2023 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego - OSP Kupiatycze Sebastian Kątek 2023-05-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
751254 KI.271.3.2023 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Fredropol w ramach projektu „Energia odnawialna dla gminy Fredropol” Sebastian Kątek 2023-05-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
738173 KI.271.2.2023 1. Przebudowa drogi gminnej nr 116110R Fredropol - Os. Młodowice - Kupiatycze w km 1+800 – 2+636 2. Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 2056 i 2055/6 w Nowych Sadach w km 0+000 - 0+999 Sebastian Kątek 2023-03-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
723746 KI.271.1.2023 „Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Cyfrowa Gmina” Sebastian Kątek 2023-02-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings