Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
917514 DUM/39-PN/1-2024 Zakup energii elektrycznej Zamówienia publiczne 2024-05-23 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
866850 BR/7-TP/8-2023 Serwis radaru meteorologicznego Zamówienia publiczne 2023-12-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
856055 BR/7-TP/7-2023 Serwis radaru meteorologicznego Zamówienia publiczne 2023-12-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
842326 DUM/185-TP/6-2023 Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 Zamówienia publiczne 2023-11-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
825714 DUM/148-PN/5-2023 Zakup energii elektrycznej Zamówienia publiczne 2023-10-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
796417 DUM/115-TP/4-2023 Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem remontu pokrycia dachu budynku przy ul. Żeliwnej 38 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Zamówienia publiczne 2023-08-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
792398 DUM/120-TP/3-2023 Usługa pn.: Serwis wentylacji i klimatyzacji Zamówienia publiczne 2023-07-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
787892 DUM/115-TP/2-2023 Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem remontu pokrycia dachu budynku przy ul. Żeliwnej 38 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Zamówienia publiczne 2023-07-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
729436 DUM/13-TP/1-2023 Zakup samochodów osobowych dla potrzeb EES S.A. w Katowicach Zamówienia publiczne 2023-02-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
700630 DM/30-TP/4-2022 Usługi kolportażu miesięcznika „Dwa Kwadranse” Zamówienia publiczne 2022-12-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings