Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
666469 ZEAJ.ZP.3.2022 Dostawa pelletu do szkół w gminie Działoszyce w sezonie 2022/2023 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Jednostek w Działoszycach 2022-09-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
663353 GKRiOŚ.II.7624.14.22 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Działoszyce – Etap I” Michał Forma 2022-09-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
662279 GKRiOŚ.II.7624.16.22 „Dostawa opału w gminie Działoszyce w sezonie 2022/2023” Michał Forma 2022-09-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
660666 ZEAJ.ZP.2.2022 Dowóz dzieci do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Działoszyce w roku szkolnym 2022/2023 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Jednostek w Działoszycach 2022-09-14 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
658224 GKRiOŚ.II.7624.15.22 „Dostawa opału w gminie Działoszyce w sezonie 2022/2023” Michał Forma 2022-09-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
646213 GKRiOŚ.II.7624.13.22 „Adaptacja pomieszczeń i remont Szkoły Podstawowej w Dzierążni celem utworzenia świetlicy środowiskowej w ramach projektu pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” Agnieszka Iwan 2022-08-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
648501 ZEAJ.ZP.1.2022 Dowóz dzieci do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Działoszyce w roku szkolnym 2022/2023 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Jednostek w Działoszycach 2022-08-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
631469 GKRiOŚ.II.7624.12.22 „Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem” Michał Forma 2022-07-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
620436 ZP.FN.271.1.2022 Udzielenie Gminie Działoszyce kredytu bankowego długoterminowego do wysokości 6 686 636,83 zł Tadeusz Kawiorski 2022-07-01 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
611100 BID.ZP.03.2022 Budowa boiska przy SP w Dzierążni Tadeusz Kawiorski 2022-06-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
618907 GKRiOŚ.II.7624.11.22 „Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem” Michał Forma 2022-06-10 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
614220 Or.ZP.14.2022 Świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” Agnieszka Iwan 2022-05-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings