Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
409189 187/BZP-U.500.87.2020/KW „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Nowej Politechnicznej (GPW) w Gdańsku” Katarzyna Wyka 2021-01-26 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
400485 163/BZP-U.500.74/2020/MD Dostawa i montaż wyposażenia do rozbudowywanych i modernizowanych wiat przy warsztatach szkolnych budynku Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik budownictwa, technik geodeta, technik renowacji elementów architektury, monter zabudowy i robót wykończeniowych, stolarz w branży Budownictwo" w ramach projektu pn. „Gdańsk miastem zawodowców– rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku Monika Dubowska 2021-01-26 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
411809 192/BZP-U.510.115/2020/EP „Modernizacja chodników i jezdni ul. Chodkiewicza, ul. Zaroślak (Odcinek II) i ul. Falc Polonusa w Gdańsku oraz modernizacja chodników ul. Sandomierskiej w Gdańsku” w ramach Programu Modernizacji Chodników. Edmund Perszowski 2021-01-28 09:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
410279 188/BZP-U.500.88/2020/MD Dostawa i montaż wyposażenia dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie, które będą przeznaczone dla uczniów Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik mechanik okrętowy, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik spedytor, technik nawigator w branży transport, logistyka i motoryzacja w ramach projektu: Gdańsk Miastem Zawodowców- Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych. Monika Dubowska 2021-01-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
411705 190/BZP-U.510.117.2020/KW Modernizacja chodników wraz z modernizacją nawierzchni w ulicach: Nad Jarem, Zakosy, Brukowej w ramach zadania pt.: „Program modernizacji chodników – edycja 2017 – 2019”. Katarzyna Wyka 2021-01-28 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
406609 173/BZP-U.500.78/2020/MD Wyposażenie warsztatów szkolnych i pracowni szkolnej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy i blacharz samochodowy w branży transport, logistyka i motoryzacja w ramach programu: Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych - dostawa samochodu o napędzie hybrydowym. Monika Dubowska 2021-01-29 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
411428 193/BZP-U.510.119/2020/EP „Multipark Morena” w ramach zadań z Budżetu Obywatelskiego 2019 i 2020 Edmund Perszowski 2021-01-29 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
411666 185/BZP-U.500.85/2020/MG Adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13 wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego w ramach Rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku – dostawa wyposażenia ruchomego. Małgorzata Górska 2021-02-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
410729 186/BZP-U.500.86/2020/MS Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11 w Gdańsku w ramach projektu Rewitalizacja Oruni w Gdańsku, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marta Szymańska 2021-02-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
411645 170/BZP-U.500.76.2020/KW Budowa miejsca wypoczynku dla rowerzystów w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R – 9 – odcinek R- 9 (Wiślana Trasa Rowerowa ) Gdańsk” w trybie zaprojektuj i zbuduj Katarzyna Wyka 2021-02-08 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
404349 169/BZP-U.510.108/2020/MS Modernizacja ul. Piastowskiej od ul. Subisława – rejon przystanku autobusowego „Droszyńskiego” do ul. Chłopskiej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej w Gdańsku. Marta Szymańska 2021-01-19 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
411760 184/BZP-U.510.114/2020/KB Budowa brakującego fragmentu chodnika pomiędzy żłobkiem, a budynkiem przy ul. Kolorowej 25 w Gdańsku Katarzyna Borys 2021-01-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
406618 179/BZP-U.500.82/2020/MD Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wałowego wraz z przebudową dróg i infrastruktury podziemnej w ramach projektu Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku” na podstawie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej, stanowiącej wybraną pracę konkursową wraz z zaleceniami pokonkursowymi. Monika Dubowska 2021-01-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
405038 177/BZP-U.510.110/2020/KB Dostosowanie budynku Przedszkola nr 42 w Gdańsku ul. Michałowskiego 28 do obowiązujących przepisów p.poż wraz z przebudową pomieszczeń piwnic. Katarzyna Borys 2021-01-14 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
403165 181/BZP-U.500.84.2020/KW „Budowa węzła integracyjnego Osowa wraz z trasami dojazdowymi” Katarzyna Wyka 2021-01-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
403664 175/BZP-U.500.80/2020/MD Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego w ramach projektu Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” na podstawie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, stanowiącej wybraną pracę konkursową wraz z zaleceniami pokonkursowymi. Monika Dubowska 2021-01-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
408325 183/BZP-U.510.113/2020/KB Dokończenie oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w lesie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki w ramach zadania Budżet Obywatelski 2020 Katarzyna Borys 2021-01-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
391218 165/BZP-U.510.104/2020/MD Budowa prawego wału przeciwpowodziowego Opływu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników w Gdańsku Monika Dubowska 2021-01-05 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
406911 178/BZP-U.510.111/2020/MG Budowa oświetlenia ulic w Gdańsku w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk” Edycja 2020 Etap VIII Małgorzata Górska 2020-12-30 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
387988 176/BZP-U.500.81/2020/MS Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzówny 10 w Gdańsku w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” wraz z Modernizacją sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 - w ramach modernizacji w obiektach oświatowych oraz Przebudową basenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 - w ramach Programu Modernizacji basenów przyszkolnych Marta Szymańska 2020-12-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Mode Proceeding type Action
No proceedings