Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
260220 Dostawa i montaż wyposażenia dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie, które będą przeznaczone dla uczniów Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik mechanik okrętowy, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik spedytor, technik nawigator w branży transport, logistyka i motoryzacja w ramach projektu: Gdańsk Miastem Zawodowców- Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych - I/PNE/136/2019/MD Monika Dubowska 2019-11-13 11:00:00 Announcement about order Go to
262554 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz w związku z projektem pn.: „Węzły integracyjne Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk” I/PNE/119/2019/MK Marek Kamiński 2019-11-14 11:00:00 Announcement about order Go to
264155 Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ciągu pieszego (Mściwoja II) prowadzącego od parku nad Potokiem Oliwskim przy ul. Rzepichy i Kupały do ul. Pomorskiej w Gdańsku w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk” EDYCJA 2020 Etap V - I/PNE/180/2019/TK Tomasz Krysiak 2019-11-15 11:00:00 Announcement about order Go to
258283 Budowa budynku warsztatowego przy Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej w branży Turystyka, sport i rekreacja oraz technik architektury krajobrazu w branży środowisko. - I/PNE/154/2019/MD Monika Dubowska 2019-11-20 10:00:00 Announcement about order Go to
266986 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 33 przy ul. Klonowicza 1A w Gdańsku w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” oraz „Przebudowa węzła kuchennego wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 33 przy ul. Klonowicza 1A w Gdańsku I/PNE/144/2019/MK Marek Kamiński 2019-11-26 11:00:00 Announcement about order Go to
268848 Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVA – obejmujące zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż wiat przystankowych - I/PNE/190/2019/TK Tomasz Krysiak 2019-11-27 11:00:00 Announcement about order Go to
233241 Budowa ul.Nowej Warszawskiej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IV A (I/PNE/102/2019/MS) Marta Szymańska 2019-11-29 11:00:00 Announcement about order Go to
270685 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 42 w Gdańsku przy ul. Czajkowskiego 1 w ramach projektu pn.: "G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020" i „Przebudowa basenu wraz z istniejącymi instalacjami wewnętrznymi, zmiana technologii basenu, przebudowa zaplecza szatniowo – sanitarnego w ramach programu modernizacji basenów przyszkolnych w Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Czajkowskiego 1 w Gdańsku” Katarzyna Wyka 2019-12-03 11:00:00 Announcement about order Go to
274499 Budowa monitoringu wizyjnego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach: projektu „Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi”- I/PNE/199/2019/TK Tomasz Krysiak 2019-12-13 11:00:00 Announcement about order Go to

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
263369 Dostawa wyposażenia z zakresu elektroniki do budynku dydaktycznego na terenie Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branży budownictwo w ramach programu: Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych. - I/PNE/179/2019/MD Monika Dubowska 2019-11-12 10:00:00 Announcement about order Go to
260205 Dostawa wyposażenia pomieszczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku w ramach zadania Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych. Wyposażenie meblowe oraz wyposażenie sali środowiskowej i chemicznej I/PNE/171/2019/MK Marek Kamiński 2019-11-07 11:00:00 Announcement about order Go to
255370 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28 i dwóch internatów dla uczniów przy ul. Tęczowej 25, 26 w Gdańsku Sobieszewie w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” I/PNE/142/2019/MK Marek Kamiński 2019-10-28 11:00:00 Announcement about order Go to
257823 Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami” - I/PNE/156/2019/MS Tomasz Krysiak 2019-10-25 10:00:00 Announcement about order Go to
256587 „Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie- dostawa wraz z montażem wyposażenia”. - I/PNE/161/2019/KW Katarzyna Wyka 2019-10-18 11:00:00 Announcement about order Go to
256167 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Główny w związku z projektem pn.: „Węzły integracyjne Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk”. I/PNE/155/2019/MK Marek Kamiński 2019-10-17 11:00:00 Announcement about order Go to
254289 Budowa monitoringu wizyjnego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu: „Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi” - I/PNE/139/2019/TK Tomasz Krysiak 2019-10-15 11:00:00 Announcement about order Go to
252438 Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Potokowej na odcinku od PKM Brętowo do ul. J. Słowackiego w Gdańsku wraz z budową kanalizacji teletechnicznej Marek Kamiński 2019-10-14 11:00:00 Announcement about order Go to
249307 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Urządzenie przestrzeni publicznych i terenów zieleni przy ul. Biskupiej w ramach projektu Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” - I/PNE/135/2019/MD Monika Dubowska 2019-09-26 10:00:00 Announcement about order Go to
241460 Dostawa wyposażenia meblowego na potrzeby filii WiMBP w Gdańsku zlokalizowanej w szkole podstawowej przy ul. Lawendowe Wzgórze 5, w ramach Budowy obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku Tomasz Krysiak 2019-08-27 11:00:00 Announcement about order Go to