Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
337546 60/BZP-U.500.32/2020/MK Dostawa wyposażenia pomieszczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku w ramach zadania Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych - wyposażenie sali środowiskowej i chemicznej Marek Kamiński 2020-06-03 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
346138 83/ BZP-U.510.52.2020/TK „Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie” w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zieleni w mieście - etap III – oranżeria, rotunda i zagospodarowanie terenu. Tomasz Krysiak 2020-06-04 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
347282 82/BZP-U.510.51/2020/EP „Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdańsku oraz „Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 w Gdańsku. Edmund Perszowski 2020-06-04 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
347150 84/BZP-U.510.53.2020/KW Budowa oświetlenia ulic w Gdańsku w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2020 Etap III Katarzyna Wyka 2020-06-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
347308 89/BZP-U.510.57.2020/MD „Zagospodarowanie terenu działki o nr 777/4 obręb 303S” w ramach zadań z Budżetu Obywatelskiego 2019 i 2020 Monika Dubowska 2020-06-05 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
350254 91/BZP-U.510.59/2020/MD Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Żłobka Nr 9 w Gdańsku przy ul. Racławickiej 8, z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowo – administracyjne Gdańskiego Zespołu Żłobków oraz adaptację części powierzchni użytkowej na nowe miejsca opieki dla dzieci do lat 3”. Monika Dubowska 2020-06-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
347005 71/BZP-U.510.42.2020/MD „Modernizacja chodników i jezdni ul. Karłowicza, modernizacja chodników i jezdni wraz z budową oświetlenia ul. Reymonta oraz modernizacja chodników i jedni ul. Goszczyńskiego, budowa chodnika i schodów przy ul. Wąwóz” w ramach Programu Modernizacji Chodników. Monika Dubowska 2020-06-10 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
349082 90/BZP-U.510.58/2020/EP „Parkingi i nie tylko Niedźwiednika” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 Edmund Perszowski 2020-06-10 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
349285 88/BZP-U.510.56/2020/EP „Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego i pozostałego dla zadania „Przebudowa Gimnazjum nr 12 w Gdańsku, przy ul. Wrzeszczańskiej 29 na potrzeby Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień” Edmund Perszowski 2020-06-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
337346 14/BZP-U.500.10/2020/MD Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich w ramach zadania Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku. Monika Dubowska 2020-06-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
345516 59/BZP-U.510.30/2020/MD Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z przebudową jezdni i budową kanalizacji deszczowej w ul. Radiowej”. Monika Dubowska 2020-06-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
327580 44/BZP-U.500.27.2020/TK Budowa trasy tramwajowej od skrzyżowania Jabłoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Odcinek nr 1: Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej Warszawskiej, ul. Łódzkiej i Al. Vaclava Havla, w ramach inwestycji: „Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku” Tomasz Krysiak 2020-05-28 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
341475 80/BZP-U.510.47.2020/KW „Razem dla Wrzeszcza” w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019: 1.Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Róży Ostrowskiej wraz z budową miejsc postojowych równoległych 2.Projekt połączenia pieszego ul. Reymonta z osiedlem przy ul. Makuszyńskiego w Gdańsku Katarzyna Wyka 2020-05-26 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
323351 24/BZP-U.500.13.2020/KW „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Reformackiej 18 w Gdańsku w ramach projektu - G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” Katarzyna Wyka 2020-05-25 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
341900 81/BZP-U.510.49/2020/EP „Zbiornik Jabłoniowa – ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowa) wokół zbiornika retencyjnego w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019” Edmund Perszowski 2020-05-22 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
334508 52/BZP-U.500.31/2020/MD Sobieszewo Nadwiślańska – budowa przystani żeglarskiej. Monika Dubowska 2020-05-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
341276 58/BZP-U.510.29.2020/TK Budowa oświetlenia ulic w Gdańsku w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" Edycja 2020 Etap II Tomasz Krysiak 2020-05-19 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
339202 62/BZP-U.510.32.2020/KW „Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 50 przy ul. Grobla IV w Gdańsku do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji”. Katarzyna Wyka 2020-05-18 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
339243 68/BZP-U.510.38.2020/TK Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku” Tomasz Krysiak 2020-05-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
337692 55/BZP-U.510.26.2020/TK „Osowskie chodniki w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019” Tomasz Krysiak 2020-05-13 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to