Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
910122 2024/BZP 00269933 ROA.271.10.2024 pn. „Budowa drogi gminnej nr 325116P (ul. Leśna) w miejscowości Palędzie w Gminie Dopiewo.” Magdalena Pawlicka 2024-05-07 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
898166 148751-2024 ROA.271.4.2024 Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w okresie od 2 września 2024 r. do 31 sierpnia 2025 r Magdalena Pawlicka 2024-04-18 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
912512 2024/BZP 00277224 ROA.271.11.2024 pn. „Zakup i dostawa używanego podnośnika koszowego na podwoziu samochodowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie” Magdalena Pawlicka 2024-04-17 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
905826 2024/BZP 00256591/01 ROA.271.8.2024 Dąbrówka – budowa drogi wewnętrznej na dz. 97/12 Agnieszka Lewandowska 2024-04-10 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
902721 2024/BZP 00251009 ROA.271.7.2024 pn. Wykonanie Strefy Rodzinnej w Dopiewie z podziałem na następujące zadania: - zadanie nr 1: Wykonanie etapu 2 Strefy Rodzinnej w Dopiewie, - zadanie nr 2: Wykonanie etapu 6 Strefy Rodzinnej w Dopiewie. Magdalena Pawlicka 2024-04-04 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
905974 2024/BZP 00257252 ROA.271.9.2024 pn. „Projekt budowy ulicy Jesionowej oraz ulicy Szerokiej wraz z drogą pieszo rowerową w miejscowości Dopiewiec, na odcinku przed skrzyżowaniem z ulicą Leśna Polana do skrzyżowania z ulicą Osiedle.” Magdalena Pawlicka 2024-04-04 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
902609 2024/BZP 00247182 ROA.271.5.2024 Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Dopiewo Agnieszka Lewandowska 2024-03-28 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
902706 2024/BZP 00247488 ROA.271.6.2024 Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie Gminy Dopiewo w roku szkolnym 2024/2025 Agnieszka Lewandowska 2024-03-26 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
896728 ROA.271.3.2024 Prowadzenie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad „rozbudową/przebudową pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej Palędzie-Gołuski.” Agnieszka Lewandowska 2024-03-13 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
888841 2024/BZP 00206084 ROA.271.2.2024 pn. Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m. Gołuski. Magdalena Pawlicka 2024-03-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
884021 2024/BZP 00091996 ROA.271.1.2024 pn. Budowa placu zabaw w Dopiewcu przy ul. Goplany w ramach zadania budżetowego „Dopiewiec – budowa placu zabaw przy ul. Goplany”. Magdalena Pawlicka 2024-02-22 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings