Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
935873 RG.271.9.2024 "Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze Gminy Dębowiec" Kinga Walaszczyk 2024-06-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
933643 RG.271.8.2024 "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec" Kinga Walaszczyk 2024-06-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
920663 2024/BZP 00303080 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Dębowiec Kinga Walaszczyk 2024-05-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
907984 2024/BZP 00263719 "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec" RG.271.6.2024 Kinga Walaszczyk 2024-04-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
904660 RG.2512.31.2024 „Budowa oświetlenia ulicznego Na Dedówce drogi wewnętrznej nr ewid. 2518 w miejscowości Cieklin gmina Dębowiec” Piotr Faber 2024-03-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
898599 2024/BZP 00236725 Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Dębowiec Kinga Walaszczyk 2024-03-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
879587 RG.271.2.2024 Budowa 3 przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach: Cieklin, Zarzecze i Dębowiec Kinga Walaszczyk 2024-02-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
879270 RG.2512.9.2024 Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nr 488 w miejscowości Folusz Piotr Faber 2024-02-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
863308 2023/BZP 00549097 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec - Zarzecze w miejscowościach Dębowiec i Zarzecze" RG.271.12.2023 Kinga Walaszczyk 2024-01-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
840640 RG.271.11.2023 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dębowiec w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. Kinga Walaszczyk 2023-12-04 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
403367 RG.033.32.2020 (1) Projekty decyzji o warunkach zabudowy (2) Projekty decyzji o lokalizacji celu publicznego (3) Projekty zmian powyższych decyzji. Piotr Faber 2020-12-08 13:54:50 Zapytanie ofertowe Service Go to
350129 RG.033.14.2020 Opracowanie: (1) Projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, (2) Projetów decyzji o lokalizacji celu publicznego. Andrzej Kwiatkowski 2020-05-28 11:45:34 Zapytanie ofertowe Service Go to
268316 Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Woli Dębowieckiej Piotr Faber 2019-10-29 14:45:46 - - Go to
239969 Plac zabaw w Woli Cieklińskiej, Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dębowcu Piotr Faber 2019-07-11 13:57:19 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
911322 RG.6722.1.2024 Sporządzenie planu ogólnego Gminy Dębowiec Piotr Faber 2024-04-16 13:18:00 Zapytanie ofertowe Service Go to