Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
508365 ORG.271.8.2021 Dostawa oleju opałowego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia Iwona Piotrowska 2021-09-23 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
491007 ORG.271.7.2021 Usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola Leśna Kraina w Dąbrowie Biskupiej Iwona Piotrowska 2021-08-10 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
489079 ORG.271.6.2021 Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 do szkół gminy Dąbrowa Biskupia Iwona Piotrowska 2021-08-05 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
472238 ORG.271.5.2021 Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81 ( etap 3) gmina Dąbrowa Biskupia Iwona Piotrowska 2021-07-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
462754 ORG.271.3.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dąbrowa Biskupia Iwona Piotrowska 2021-06-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
460854 ORG.271.2.2021 Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81 ( etap 3) gmina Dąbrowa Biskupia Iwona Piotrowska 2021-06-11 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
462712 ORG.271.4.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia SUW Dąbrowa Biskupia i Parchanie oraz oczyszczalnia ścieków i miejsca publicznie dostępne z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Iwona Piotrowska 2021-06-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
439639 ORG.271.1.2021 Dostawa materiałów do naprawy dróg gminnych Iwona Piotrowska 2021-04-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings