Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
442796 WZ.271.12.2021 Remont i adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie klubu dziecięcego w Krzyżu Wioletta Rostankowska 2021-04-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
445253 WZ.271.17.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Remont odcinka drogi gminnej nr 224005G wraz z mostem przez rzekę Wda w miejscowości Wojtal Wioletta Rostankowska 2021-04-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
445352 WZ.271.14.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. na terenie Gminy Czersk z podziałem na części. Arleta Matusik 2021-04-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
443312 WZ.271.15.2021 Budowa drogi dojazdowej do budynku świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii Wioletta Rostankowska 2021-04-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
443950 WZ.271.16.2021 Remont odcinka drogi gminnej nr 224005G wraz z mostem przez rzekę Wda w miejscowości Wojtal Wioletta Rostankowska 2021-04-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
445985 WZ.271.18.2021 Wykonanie dokumentacji projektowych budowy linii kablowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czersk z podziałem na części. Arleta Matusik 2021-04-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
443967 WZ.271.13.2021 WZ.271.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czersk z podziałem na części: Cześć 1. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Mokre - gr. Gminy Karsin". Cześć 2. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Dąbki - gr. Gminy Tuchola". Cześć 3. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 237 w Czersku (ul. Tucholska)". Arleta Matusik 2021-04-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
439878 WZ.271.11.2021 Gmina Czersk. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2023r. Wioletta Rostankowska 2021-04-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
433711 WZ.271.7.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rewitalizacja części miasta Czersk - Remont budynku mieszkalnego przy ul. Transportowców w Czersku Wioletta Rostankowska 2021-04-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
433501 WZ.271.6.2021 Rewitalizacja części miasta Czersk - Remont budynku mieszkalnego przy ul. Transportowców w Czersku Wioletta Rostankowska 2021-04-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
436270 WZ.271.9.2021 Budowa drogi dojazdowej do budynku świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii Wioletta Rostankowska 2021-04-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
436409 WZ.271.10.2021 Część 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi gminnej nr 224029G w kilometrze 1+998 w miejscowości Wieck wraz przebudową dojazdów do obiektu. Część 2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku. Część 3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Brzozowej w Wądołach. Arleta Matusik 2021-03-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
435370 WZ.271.8.2021 Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2021 roku Wioletta Rostankowska 2021-03-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
436509 WI.721.9.2021 Równanie z wałowaniem dróg gruntowych w Gminie Czersk w 2021 roku Justyna Wozińska 2021-03-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
433230 Budowa sieci HotSpot’ów w ramach projektu WIFI4EU na terenie gminy Czersk Małgorzata Damrat 2021-03-18 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
434451 WI.721.8.2021 Dostawy żużla paleniskowego z rozplantowaniem na drogi gminne gruntowe w roku 2021 Justyna Wozińska 2021-03-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
433457 WI.721.8.2021 Dostawy żużla paleniskowego z rozplantowaniem na drogi gminne gruntowe w roku 2021 Justyna Wozińska 2021-03-12 09:46:32 Zapytanie ofertowe Supply Go to