Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
615616 2022/BZP 00168747/01 Wyposażenie pracowni dla zawodu technik logistyk kwalifikacji SPL.04 i doposażenie pracowni dla zawodu technik informatyk kwalifikacji INF.02 (IWP.271.1.6.2022) Marek Brzustewicz 2022-05-31 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
612406 2022/BZP 00157308/01 Restauracja drewnianej chaty kantora we Włęczu - Etap III (IWP.271.1.5.2022) Marek Brzustewicz 2022-06-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
616495 OSP.CZ.1.2022 Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MAN TGM 18.340 Monika Jagielska 2022-06-03 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
602289 2022/S 077-209419 Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czernikowie (OSP.271.1.1.2022) Marek Brzustewicz 2022-05-17 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
595957 2022/BZP 00109737/01 Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C, 101160C w miejscowościach Makowiska i Kiełpiny (IWP.271.1.4.2022) Marek Brzustewicz 2022-04-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
584645 IWP.271.6.1.2022 Szacowanie wartości zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę chodnika w ciągu drogi krajowej nr 10 na odcinku od km 331+450,00 do km 331+921,60 (strona prawa). Monika Jagielska 2022-03-25 09:02:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
576492 2022/BZP 00063599/01 Wyposażenie pracowni dla zawodu technik logistyk kwalifikacji SPL.04 i doposażenie pracowni dla zawodu technik informatyk kwalifikacji INF.02 (IWP.271.1.2.2022) Marek Brzustewicz 2022-03-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
561363 2022/S 008-015747 Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo oraz z PSZOK w Jackowie (IWP.271.1.1.2022) Marek Brzustewicz 2022-02-18 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
555722 2021/S 248-655634 Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czernikowo (IWP.271.1.12.2021) Marek Brzustewicz 2022-01-19 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
525147 2021/BZP 00240444/01 Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze (IWP.271.1.9.2021) Marek Brzustewicz 2021-11-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
528783 2021/BZP 00249231/01 Przebudowa dróg gminnych nr 101101C i 101108C z odgałęzieniami wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2132C w miejscowości Kijaszkowo (IWP.271.1.11.2021) Marek Brzustewicz 2021-11-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
527191 2021/BZP 00245388/01 Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Akacjowej w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania (IWP.271.1.10.2021) Marek Brzustewicz 2021-11-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
521893 2021/BZP 00233251/01 Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo (IWP.271.1.8.2021) Marek Brzustewicz 2021-11-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
471644 2021/BZP 00084730/01 Przebudowa 3 przejść dla pieszych wraz z obszarem ich oddziaływania w miejscowości Czernikowo (IWP.271.1.5.2021) Marek Brzustewicz 2021-07-16 15:44:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
465592 2021/BZP 00070351/01 Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (IWP.271.4.2021) Marek Brzustewicz 2021-07-07 15:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
460632 2021/BZP 00059734/01 Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – etap II (IWP.271.1.3.2021) Marek Brzustewicz 2021-07-21 14:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
450906 IWP.271.1.2.2021 Dostawa materiałów do budowy nawierzchni dróg i chodników Marek Brzustewicz 2021-05-20 10:56:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to