Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
942752 IUE.271.14.2024 Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarna Janusz Bryg 2024-07-03 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
931735 IUE.271.13.2024 Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarna Janusz Bryg 2024-06-10 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
925753 IUE.271.11.2024 Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej Dśr.d = 400m3/d w miejscowości Stara Jastrząbka dz. nr ew. 1137/1 Janusz Bryg 2024-06-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
929618 IUE.271.12.2024 DOSTAWA SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z UKŁADEM NAPĘDOWYM 4X4 (zabudowa kontenerowa) DLA JEDNOTKI OSP JAŹWINY Janusz Bryg 2024-05-28 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
919299 IUE.271.10.2024 UDZIELENIE W 2024 ROKU GMINIE CZARNA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 182 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWA MILIONY STO OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH 00/100) NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW Janusz Bryg 2024-05-24 14:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
917914 IUE.271.9.2024 KOSZENIE POBOCZY DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH Janusz Bryg 2024-04-29 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
899204 IUE.271.6.2024 Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarna Janusz Bryg 2024-04-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
893008 IUE.271.5.2024 DOSTAWA SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z UKŁADEM NAPĘDOWYM 4X4 (uterenowiony, używany) DLA JEDNOTKI OSP BOROWA Janusz Bryg 2024-03-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
869425 IUE.271.13.2023 „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna” Janusz Bryg 2024-01-23 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
864535 IUE.271.12.2023 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2024 roku Janusz Bryg 2023-12-21 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
844376 IUE.271.11.2023 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CZARNA ORAZ ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH Janusz Bryg 2023-12-04 14:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings